OKQ8

OK-Q8 AB bildades den 1 januari 1999 och är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Det är ett svenskt aktiebolag med två ägare.OKQ8 ägs till hälften av OK ekonomisk förening, den största av Sveriges OK-föreningar, som i sin tur ägs av 900 000. Den andra hälften ägs av Kuwait Petroleum International, ett statligt kuwaitiskt oljebolag. Förutom OK ekonomisk förening finns det ytterligare sex OK-föreningar i Sverige. Dessa är inte delägare i OK-Q8 AB, men samarbetar under samma varumärke, och för dig som kund är produkter och erbjudanden desamma över hela landet.

I helägda dotterföretaget OK-Q8 Bank AB hanteras större delen av de ekonomiska flöden som rör verksamheten. Redovisningen sköts av ekonomiföretaget Arithma Shared Service AB, vilket också ägs till 100 procent av OK-Q8 AB.

Petrolia AB är vår leverantör av smörjmedel och bilkemiska produkter. Bolaget ägs till 81 procent av OK-Q8 AB och till 4 procent av OK-föreningar. 15 procent ägs av lantbrukskooperationens oljebolag Lantmännen Energi AB.

Läs mer om OKQ8 i ett nytt fönster >>