Bild
Nästa artikel
Om OK ekonomisk förening

Om OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening är den största av OK-föreningarna med 740 000 medlemmar och ägare. Föreningens vd är Britt Hansson.

OKQ8

Föreningen äger 50 procent av ett av Sveriges största drivmedelsbolag OK-Q8 AB. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum International. OKQ8 har drygt 700 försäljningsställen i hela landet. Läs gärna mer om OKQ8 under våra verksamheter eller genom att klicka här.
 

Övriga verksamheter

OK ekonomisk förening äger dessutom en mängd bolag med bilförsäljning, förlagsverksamhet (motortidningar), förnyelsebar energi i form av produktion av pellets och etanol, försäljning av butiksdataprogram samt fastigheter. Mer om samtliga av våra verksamheter kan du läsa här.


Föreningens stadgar och verksamhetskod

Från och med januari 2016 har föreningen nya stadgar. Du kan ta del av och läsa stadgarna i sin helhet genom att ladda ner dem i högerspalten. I samband med föreningsstämman 2016 antog föreningen också en ny verksamhetskod. Syftet med att upprätta en verksamhetskod var att förtydliga föreningens principer för ägarstyrning och öka transparensen för att höja medlemmarnas engagemang. Koden har arbetats fram av en grupp förtroendevalda med representanter från styrelse, ägarombud och stab och sedan varit ute på remiss hos samtliga ägarombud.


Verksamhetsberättelse 2016/2017

För andra året i rad har vi tagit fram en digital verksamhetsberättelse som summerar året för OK ekonomisk förening i siffror och ord. Här får du överblick och en djup bild av OK:s värderingar och fokus. Den digitala verksamhetsberättelsen hittar du här . En tryckt populärversion av verksamhetsberättelsen kan också laddas ner i högerspalten. I högerspalten hittar du också en redovisning av föreningens resultat och ekonomi 2016/2017, i PDF-format.