Bild
Nästa artikel
Föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse 2017/2018
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-04-01

Föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse 2017/2018

Den 2 juni har OK ekonomisk förening föreningsstämma och då väljer de 121 ägarombuden styrelse för ett år framåt. Föreningsstämmans valberednings förslag är:

Jimmy Jansson

Jimmy JanssonOrdförande (nyval, tidigare ledamot)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Utbildning: SO-lärare
Tidigare: Ombudsman
Andra uppdrag: Kommunalråd och ordförande  för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Mälardalsrådet och Regionförbundet Sörmland. Ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling.

 

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson(Omval)

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Utbildning: Marknadsföring, Uppsala universitet, IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.
Tidigare: Försäljningschef Edsbyn skidor, försäljningschef och VD Again Confectionery AB, VD Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB. 
Andra uppdrag: Innehar uppdrag i Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB. Styrelseledamot i Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg AB.

 

Katarina Nyberg Finn

Katarina Nyberg Finn(Omval)

Född: 1971
Inträde i styrelsen: 2014
Utbildning: Degree of Master of Science with a major in Quality Management and Leadership.
Tidigare: Kommunalråd i Östersund och regionchef Handelskammaren Mittsverige.
Andra uppdrag: Ledamot i Lundstams Återvinning AB, Moxter AB, OSD Östersund AB, GPS Kognition AB, New Shoes Nordic AB. Regeringens Insynsråd Länsstyrelsen. Delägare HeMa Lön AB, Nyberg & Finn- Verksamhetsutveckling AB, Skiers 365 AB.

 

Karin Mattsson Weijber

Karin Mattsson Weijber(Omval)

Född: 1972
Inträde i styrelsen: 2015
Utbildning: Personalvetare
Tidigare: Ordförande i Riksidrottsförbundet, chef och utvecklingsledare inom Lantbrukarnas Riksförbund.
Andra uppdrag: Ordförande i Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm AB samt World Championships Region AB. Styrelseledamot i Astrid Lindgrens Värld AB, Folksam Sak, Wallenstam AB, Frösö Park Fastighets AB samt Svenska Hockeyligan AB.

 

Roger Bolander

Roger Bolander(Omval)

Född: 1958
Inträde i styrelsen: 2016
Utbildning: Frans Schartau, IHM, IFL-skolan, London Business School
Tidigare: General Manager för Sony Ericsson i Norden, Östeuropa och Turkiet. Försäljningschef på Coca-Cola Company. Sverigechef på Walt Disney Company. Business Director på IFL-Handelshögskolan. VD på Fiskars Sverige AB.

 

Tomas Norderheim

Tomas Norderheim(Nyval)

Född: 1955
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet
Tidigare: Stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef, Folksam. Ordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen. Ledamot i We Effects samt Konsumenternas försäkringsbyrå.
Andra uppdrag: Ordförande i SalusAnsvar AB. Ledamot i KPA Livförsäkring AB. Ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott.

 

Sten-Åke Karlsson

Sten-Åke Karlsson(Nyval)

Född: 1951
Utbildning: Gymnasieekonom
Tidigare: VD för Riksbyggen Ekonomisk förening. Ledamot i Folksam sak. Ordförande i Folksams saks revisionsutskott. Ordförande i HV71 Fastighets AB.
Andra uppdrag: Vice ordförande i Elmia AB. Ordförande i HV71. Ordförande i Huskvarna Folkets Park. Sammankallande i regionråd, OK ekonomisk förening.

 

Föreningsstämmans valberedning anser att ovan föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.

Om processen

Fram till den 1 januari har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande valberedning. Det har resulterat i det förslag som presenteras här intill. Beslutet tas sedan av de 121 ägarombuden på föreningsstämman den 2 juni.

Om styrelsen

Styrelsen har som uppdrag att leda OK ekonomisk förening i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

Om föreningsstämmans valberedning

Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater då en ny styrelse ska utses. Detta görs årligen. De föreslår också ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar. Beslutet fattas sedan av ägarombuden vid föreningsstämman.

Läs mer om föreningsstämmans valberednings uppdrag.