Bild
Nästa artikel
Förslag till ägarombud och regionråd 2017/2018
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-04-18

Förslag till ägarombud och regionråd 2017/2018

1. Jämtland/Härjedalen

Per-Göran Skoog Ägarombud och sammankallande i regionråd
Jan Ohlsson Ägarombud och ledamot i regionråd

Agneta Olsson Tiger

Ägarombud och ledamot i regionråd
Ismael Halvarsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Lena Svegare Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

2. Västernorrland

Kennet Norberg Ägarombud och sammankallande i regionråd
Rolf Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars Carlström Ägarombud och ledamot i regionråd
Benny Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Sören Nordqvist Ägarombud och ledamot i regionråd
Mary Näsström Ägarombud och ledamot i regionråd
Kennet Sjödin Ägarombud och ledamot i regionråd
Anders Lindahl Ersättare ägarombud
Markus Eriksson Ersättare ägarombud
Anders Hedenius Ersättare ägarombud
Peter Sjöblom Ersättare ägarombud

3. Hälsingland

Jonat Qvist Ägarombud och sammankallande i regionråd

Monica Zellafors

Ägarombud och ledamot i regionråd
Hans-Olov Jonsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ola Norell Ägarombud och ledamot i regionråd
Sture Zellafors Ersättare ägarombud
Helena Ragnarsson Ersättare ägarombud

4. Norra Dalarna

Lars Nises Ägarombud och sammankallande i regionråd
Olle Persson Ägarombud och ledamot i regionråd

5. Södra/Mellersta Dalarna

Mia Kåll Sammels Ägarombud och sammankallande i regionråd
Ulla-Karin Jansson Ägarombud och ledamot i regionråd
Veronica Ström Ägarombud och ledamot i regionråd
Stefan Mårtensson Ägarombud och ledamot i regionråd
Bernt Sundström Ägarombud och ledamot i regionråd
Kenth Engström Ägarombud och ledamot i regionråd
Jenny Boström Claude Ägarombud och ledamot i regionråd
Olle Prosell Ersättare ägarombud
Claes-Göran Lundin Ersättare ägarombud
Staffan Sellfors Ersättare ägarombud
Kenneth Olander Ersättare ägarombud
Krister Rosendahl Ersättare ägarombud
Bengt-Erik Berglund Ersättare ägarombud

6. Gästrikland

Maria Eriksson-Olsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Jonny Söderström Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars-Arne Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Andreas Lindén Ägarombud och ledamot i regionråd
Kenneth Ekberg Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Marie Frestadius Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

7. Uppland

Kjell Grip Ägarombud och sammankallande i regionråd
Kurt Grahn Ägarombud och ledamot i regionråd
Karl-Erik Axelsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Nils-Olof Irwang Ägarombud och ledamot i regionråd
Karl-Ivan Vikström Ägarombud och ledamot i regionråd
Lisa Norén Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Stefan Selberg Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

8. Västmanland

Jan Bölja Ägarombud och sammankallande i regionråd
Tommy Ericsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Elsebeth Dellenfors Ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt Juthberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Jonas Larsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ing-Britt Ericsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Rickard With Ersättare ägarombud
Irene Enklund Ersättare ägarombud
Lars Ericsson Ersättare ägarombud
Krister Rönnlund Ersättare ägarombud

9. Örebro

Roland Karlsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Ingemar Järnkvist Ägarombud och ledamot i regionråd
Lennart Pettersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Nils Sköld Ägarombud och ledamot i regionråd
Leif Gustafsson Ledamot i regionråd
Eva Swedberg Ledamot i regionråd
Kenth Gustavsson Ersättare ägarombud
Per A Strömberg Ersättare ägarombud

10. Södermanland

Leif Andersson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Jan-Olov Karlsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Carin Zaric Ägarombud och ledamot i regionråd
Peter Zunko Ägarombud och ledamot i regionråd
Kristina Andersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Stefan Larsson Ersättare ägarombud
Margaretha Leonardsson Ersättare ägarombud

11. Nordvästra Stockholm

Peter Arvidsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Hans-Erik Salomonsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Claes Bidebo Ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt Schröder Ägarombud och ledamot i regionråd
Ouzine Kettane Ägarombud och ledamot i regionråd
Björn Larsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ashkan Kasbi Ägarombud och ledamot i regionråd

12. Nordöstra Stockholm

Kenneth Hörnqvist Ägarombud och sammankallande i regionråd
Bo Gustafsson Grip Ägarombud och ledamot i regionråd
Conny Fogelström Ägarombud och ledamot i regionråd
Jan Sjöblom Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars Sundberg Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Agneta Lundahl Dahlström Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

13. Sydöstra Stockholm

Leif Enbom Ägarombud och sammankallande i regionråd
Åke Einarsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Krister Selling Ägarombud och ledamot i regionråd
Anne-Maj Siwers Enbom Ägarombud och ledamot i regionråd
Per Söderberg Ägarombud och ledamot i regionråd

14. Stockholm

Peter Ankréus Ägarombud och sammankallande i regionråd
Hedda Ericsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Jesper Johansson Ägarombud och ledamot i regionråd
Jonas Larsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Karl Neuhold Ägarombud och ledamot i regionråd
Catharina Rehnfeldt Ägarombud och ledamot i regionråd
Norah Sakal Ägarombud och ledamot i regionråd
Britt Öhman Ägarombud och ledamot i regionråd
Conny Mörke Ägarombud och ledamot i regionråd
Parvin Araghi Ägarombud och ledamot i regionråd
Lennart Pöppel Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Mats Heinerud Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Anita Rosendal Ersättare ägarombud

15. Sydvästra Stockholm

Kjell Hultberg Ägarombud och sammankallande i regionråd
Allan Harju Ägarombud och ledamot i regionråd
Rolf Garneij Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars-Göran Liljedahl Ägarombud och ledamot i regionråd
Per Zackrisson Ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt-Arne Åhrberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Sune Johansson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Göta Malm Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Sören Berg Ersättare ägarombud
Gösta Carlsson Ersättare ägarombud
Ingvar Hult Ersättare ägarombud

16. Östergötland

Lennart Rangskog Sammankallande i regionråd
Bengt Pettersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Michael Karsk Ägarombud och ledamot i regionråd
Charles Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Bo Stigstedt Ägarombud och ledamot i regionråd
Tommy Åström Ägarombud och ledamot i regionråd
Kerstin Karlsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Gunnel Sääf Ersättare ägarombud
Bo Björkdal Ersättare ägarombud
Lars Thell Ersättare ägarombud
Karl-Olov Berg Ledamot i regionråd

17. Skaraborg

Rolf Andersson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Kristina Berneholm Ägarombud och ledamot i regionråd
Ingvar Holgersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Klas-Göran Winkvist Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Martin Stenholm Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

18. Fyrstad

Evert Magnusson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Lars-Olof Blomryd Ägarombud och ledamot i regionråd
Lennart Strömvall Ägarombud och ledamot i regionråd
Leif Karlsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Karl-Arne Hedberg Ersättare ägarombud
Peter Nagler Ersättare ägarombud
Edit Elbing Ledamot i regionråd

19. Göteborg

Johannes Kvarnström Ägarombud och sammankallande i regionråd
Eva Kristensen Ägarombud och ledamot i regionråd
Jan Norberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Bo Olsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Vemund Ljung-Haanäs Ägarombud och ledamot i regionråd
Emil Forsberg Ledamot i regionråd
Kjell Stensson Ersättare ägarombud

20. Södra Älvsborg

Gunnar Nilsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Lars-Gustav Johansson Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars Olof Gustafsson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Helga Andersson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

21. Jönköping

Gerd Möller Ägarombud och sammankallande i regionråd
Maria Hörnsten Ägarombud och ledamot i regionråd
Leif Nise Ägarombud och ledamot i regionråd
Stig Jacobsson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

22. Gotland

Gunnar Nilsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Boy Larsson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Per-Axel Karlsson Ledamot i regionråd

23. Kalmar

Valberedningens förslag presenteras inom kort.

24. Kronoberg

Allan Nilsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Vinco Stefanic Ägarombud och ledamot i regionråd
Tomas Tukia Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Per-Anders Nordahl Ersättare ägarombud
Harald Gustavsson Ledamot i regionråd

25. Halland

Kent Dimfelt Ägarombud och sammankallande i regionråd
Jackie Myrén Ägarombud och ledamot i regionråd
Morgan Fagerström Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt-Olof Bengsson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

26. Norra Skåne

Mikael von Krassow

Ägarombud och sammankallande i regionråd
Inge Zweiniger Ägarombud och ledamot i regionråd
Tomas Rutberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Kenneth Ekh Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Paul Persson Ersättare ägarombud
Tord Hansson Ersättare ägarombud
Eva Rosengren-Andersson Ledamot i regionråd

27. Blekinge

Hans Assarsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Arne Palm Ägarombud och ledamot i regionråd
Rolf Fagerström Ledamot i regionråd
Jan Nilsson Ledamot i regionråd

28. Södra Skåne

Sune Hylén Ägarombud och sammankallande i regionråd
Kent Nilsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Gun-Britt Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ingela Svensson Ägarombud och ledamot i regionråd
John-Erik Wallace Ägarombud och ledamot i regionråd
Ralf Sykfont Ledamot i regionråd
Thomas Lindström Ledamot i regionråd
Carl-Uno Frisk Ersättare ägarombud
Tisell Benton Ersättare ägarombud
Majtab Ghafari Ersättare ägarombud
Torbjörn Lindberg Ersättare ägarombud
Jan Hansson Ersättare ägarombud

 

Om processen

Fram till den 21 mars har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har de regionala valberedningarna hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande ägarombud och regionråd. Det har resulterat i det förslag som presenteras här intill. Beslutet tas sedan av föreningens medlemmar vid respektive regionstämma den 2-9 maj. Läs mer om regionstämmorna här

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem och deras intressen. Utan våra förtroendevalda skulle vår verksamhet avstanna. I OK ekonomisk förening finns 28 regioner från norr till söder och i varje region finns ett regionråd som arbetar för vår vision, kärnvärden och affärsidé. Alla våra engagerade förtroendevalda är med och påverkar föreningen och tar OK in i framtiden. Läs mer om att vara förtroendevald här