Bild
Nästa artikel
Vad är kooperation?

Vad är kooperation?

Ordet kooperation kommer från engelskans cooperation och betyder samarbete.

Och kooperation är just en form av samverkan, där medlemmarna i kooperativet både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan.


Alla medlemmar har en röst

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och ansvarstagande.
Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem betalar lika stor insats, att varje medlem har en röst och att föreningen är öppen för alla. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov.
 

Skillnader och likheter mellan ett aktiebolag och en kooperation

Det finns fler likheter än skillnader i ekonomin mellan ett aktiebolag och en kooperation. Båda drivs med ett vinstintresse, båda har regelsystem kring bokföring, ekonomistyrning och rapportering och båda arbetar löpande med att utveckla sina verksamheter. Men det finns några viktiga skillnader mellan dem:


Vinstdelning

I ett aktiebolag, som är den vanligaste formen för ett företag, så delas vinsten ut efter den ägarandel som man har i företaget. I en kooperation så delas årets överskott mellan alla ägarna och kallas återbäring. I en konsumentkooperation fördelas överskottet t.ex. efter hur aktiv medlemmen varit under året. Det vill säga hur mycket man har handlat för i de gemensamt ägda affärerna. Har du handlat mycket får du mycket återbäring, har du handlat för lite får du mindre återbäring. Om du inte handlar alls får du ingen återbäring, men du får precis som alla andra ägare ränta på din insats. Ytterligare en skillnad är att du alltid får tillbaka din insats när du avslutar ditt medlemskap i en ekonomisk förening.


Insatskonto

När man blir medlem i en ekonomisk förening öppnas alltid ett insatskonto för den medlemmen. Där står insatsen kvar tills medlemmen avslutar sitt medlemskap.  Medlemmen skall när som helst kunna avsluta sitt medlemskap och därmed har rätt att få tillbaka sina insatta pengar. Utbetalningen från insatskontot sker, enlig lagen om ekonomisk förening, efter avslutat bokslutsår. Det innebär alltså att man måste ha de pengarna på medlemmens konto, om alla ägarna skulle vilja avsluta sina konton samtidigt. Något som hittills aldrig har skett och som det är en väldigt liten sannolikhet för.


Sparkonto

Den egna affärsutvecklingen i en ekonomisk förening kan finasieras av en sparkassa eller sparkonto. På ett sparkonto kan medlemmarna sätta in kapital och få ränta på det insatta beloppet. Pengarna, som lånas in av föreningen, används för utveckling av den egna verksamheten. 
 

Långsiktighet

I en kooperation bedrivs arbetet mycket långsiktigt. Man behöver t.ex. inte löpande diskutera aktieägarnas vilja och ta hänsyn till börskurser som kan göra att man fattar kortsiktiga beslut. Utan man håller sig till den riktning som stämman har pekat ut och gör sina ekonomiska åtgärder i förhållande till det. Naturligtvis är det lika viktigt för en ekonomisk förening som för andra företagsformer att följa alla lagar och förordningar som gäller. Den ekonomiska stabiliteten avgör företagets överlevnad oavsett associationsform.

Inom en kooperation brukar man också säga att det är lättare att arbeta nära kunderna, dvs genom att vara aktiv i sin dialog med sina medlemmar så vet man inom en kooperation vad medlemmarna vill ha och vilka behov som finns. Det är något som man inom ett aktiebolag får lägga ganska mycket tid och energi på att hitta kunskap om.

 

Kortfakta kooperationen
  • De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige (däribland OK) har en omsättning på 400 miljarder kronor per år och 80 000 anställda.
  • De har tillsammans 13 miljoner medlemskap
Svensk kooperation

Läs gärna mer om svensk kooperation och andra svenska kooperativa och ömsesidiga företag hos Svensk Kooperation. Klicka här för att komma till deras hemsida.