Bild
Nästa artikel
Bli förtroendevald
Att vara ledamot

Bli förtroendevald

Vi söker dig som vill driva OK framåt, vara delaktig och påverka!

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem och deras intressen. Utan våra förtroendevalda skulle vår verksamhet avstanna. I OK ekonomisk förening finns 27 regioner från norr till söder och i varje region finns ett regionråd som arbetar för vår vision, kärnvärden och affärsidé. Alla våra engagerade förtroendevalda är med och påverkar föreningen och tar OK in i framtiden.

Kanske vill du också arbeta som förtroendevald inom OK? Här nedan kan du läsa om vad som ingår i de tre olika roller som finns som förtroendevald i ett regionråd.
 

Som ledamot i ett regionråd inom OK ekonomisk förening

 • Du är ambassadör för OK - i alla dina nätverk och kanaler.
   
 • Du fångar upp medlemmarnas tankar och idéer och hjälper dem att hitta rätt ingång när de vill vara med och påverka.
   
 • Du ingår i ett av landets 27 regionråd och deltar vid möten som regionrådets sammankallande bjuder in till
  .
 • Tillsammans med styrelsen och de övriga i regionrådet ansvarar du för att, en gång om året, anordna en regionstämma för föreningens medlemmar.
   
 • Du håller dig uppdaterad om vad som sker i föreningen genom att ta del av informationen på intranät och via mejlutskick.
   
 • Du deltar vid dialogträffen för förtroendevalda en gång om året där du träffar styrelsen och ledamöter från andra regioner.
   
 • Du förväntas delta vid minst fyra möten med regionrådet årligen.
   

Som ägarombud inom OK ekonomisk förening

 • Beslutar du över föreningens framtid och röstar i olika frågor på föreningsstämman, föreningens högst beslutande organ.
   
 • Är du referenspunkt och inspiration för styrelsen i till exempel organisatoriska frågor.
   
 • Representerar du medlemmar från hela landet – inte enbart en region.

 

Som regional valberedare inom OK ekonomisk förening

 • Har du en nyckelroll i vår förening och ansvarar för att sätta samman och nominera de kandidater som föreslås på regionstämman.
   

 • Där röstas de in i regionrådet och representerar våra medlemmar.
   

 • Ansvarar du för att justera ett regionråds sammansättning om det inte fungerar.
   

 • Ansvarar du för att regionråden i största möjliga mån ska spegla samhället i stort och eftersträva mångfald vad gäller kön, etnicitet, erfarenheter, trosuppfattning m.m.
   

 • Deltar du i de valberedningsträffar som arrangeras en gång om året. Här får du utbildning samt träffar andra valberedare och ni diskuterar bland annat eran roll och uppgift.


   

Är du intresserad av att bli förtroendevald?

Om du är intresserad av att arbeta som förtroendevald i föreningen kan du ta kontakt med regionrådet i just din region. Kontaktuppgifter hittar du här.
Nomineringen av ägarombud och regionråd är öppen mellan den 5 november - 2 december. 
 

Förtroendevald revisor

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. Vet du någon som är väl lämpad för uppdraget? Det finns möjlighet att nominera kandidater fram till den 1 januari. Klicka här för att nominera.