Bild
Nästa artikel
Om du vill avsluta ditt medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap

Vill du gå ur OK? Tråkigt tycker vi, det finns ju så många fördelar med att vara medlem!

Oavsett varför du väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss vill vi bara tipsa om att ta en titt på alla våra medlemsförmåner. Kanske finns det något som just du kan ha nytta av som du tidigare missat? Om inte så kan du läsa vidare om hur du går tillväga för att säga upp ditt medlemskap i OK. 


När du blir medlem i OK ekonomisk förening skapas två konton som är knutna till ditt medlemskap – insatskontot och sparkontot. 

På insatskontot finns din ägarandel på max 250 kr som du antingen satt in själv eller som fyllts upp av intjänad återbäring och tillgodoränta.

På  sparkontot med konkurrenskraftig ränta. Den återbäring du får efter ett avslutat bokslutsår (första mars – sista februari för OK ekonomisk förening) kan du hämta ut på en OKQ8-station eller låta stå kvar på ditt sparkonto. Sparkontot har ingen insättningsgaranti*.


Att avsluta sitt medlemskap

Tillgodohavanden och upplupen tillgodoränta på OK Sparkonto betalas ut inom en vecka från det att uppsägningen registrerats. Insatsen betalas ut sex månader efter nästkommande bokslut enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Fram till utbetalning sker genererar insatsen tillgodoränta. Aktuell räntesats hittar du här.

OK ekonomisk förening har bokslut den sista februari. För en medlem vars uppsägning blivit registrerad under perioden första januari – sista februari betalas insatsen ut i september samma kalenderår. För en medlem vars uppsägning blivit registrerad under perioden första mars – sista december betalas insatsen ut i september nästkommande kalenderår.


Registrering av bankkonto för utbetalning

Utbetalningar av eventuella tillgodohavanden sker via Swedbank Lön och Utbetalningstjänst vilket möjliggör utbetalning direkt till ditt bankkonto. På swedbank.se/kontoregister kan du anmäla ditt konto till registret om du inte redan har gjort detta. Finns inget konto anmält till Swedbanks kontoregister betalas pengarna på en utbetalningsavi som skickas till din folkbokföringsadress.

 

Så säger du upp ditt medlemskap

Kontakta kundservice på telefon 020 - 65 65 65 (öppet helgfri vardag kl 08:30 - 17:00).

Får du brev från oss trots att du sagt upp ditt medlemskap?

Om du får brev från oss och OKQ8 trots att du sagt upp ditt medlemskap så kan det bero på att räntan som intjänats under året måste redovisas enligt lag.

Avsluta medlemskapet för ett dödsbo

Om du vill säga upp medlemskap med anledning av dödsbo kontaktar du kundservice på telefon 020-65 65 65.

*Lagen om insättningsgaranti

Kontohavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insatta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Mer information om föreningens verksamhet, finansiella verksamhet och användning av insatta medel, erhålls från respektive förening eller på denna webbplats.