Aktuellt

Här hittar du nyheter, porträtt, reportage och blogginlägg som berör vår verksamhet.

Digitala val

För första gången pågår just nu digitala val av förtroendevalda i vår förening. Läs mer om vad det innebär och varför vi digitaliserat valen.
Läs mer

Följ oss på Facebook

Genom att följa oss på Facebook är du säker på att du inte missar några nyheter. Där uppdaterar vi om vår verksamhet och andra saker som påverkar de branscher vi verkar i.
Till Facebook

OK Magasin

Vår medlemstidning OK Magasin ges ut av OK ekonomisk förening och handlar om hur vi tillsammans kan förändra och göra bättre. Tidningen träffar eldsjälar, innovativa uppfinnare och personligheter som hittat nya lösningar för en bättre värld.
Till OK-magasin