Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Öar

Förslag till föreningsstämmans valberedning 2023/2024

Här nedanför hittar du valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2023/2024. Vid föreningsstämman den 24 maj 2023 kommer ägarombuden att rösta om förslagen.

Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer. Detta görs årligen. De föreslår också arvode till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna.

Om processen
Fram till den 1 januari 2023 har OK ekonomisk förenings medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om valberedningskommittén
Valberedningskommittén bereder förslag till föreningsstämmans valberedning. Kommittén består av två styrelserepresentanter utsedda av styrelsen och två ägarombudsrepresentanter valda av ägarombuden.
Mårten Lilja
Sammankallande, omval

Född: 1960
Inträde i valberedningen: 2022

Ort: Enskede, Stockholms län

Utbildning:Jur .kand Stockholms universitet
Arbete: Vice vd Riksbyggen.
Tidigare: Kommunikationsdirektör Riksbyggen, Statssekreterare Miljö & Samhällsbyggnadsdepartementet, Informationschef HSB Stockholm

Monica Granström
Monica Granström
Omval

Född: 1965

Inträde i valberedningen: 2016
Född:
 1965
Ort: Vingåker, Södermanland
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbete: Redovisningsekonom
Andra uppdrag: Fritidspolitiker

Patrik Schinzel
Patrik Schinzel
Omval

Född: 1967

Inträde i valberedningen: 2020
Ort: Stockholm
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet, Executive MBA Handelshögskolan Stockholm.

Arbete: Chefsstrateg KF.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Coop Sverige AB, Styrelseledamot We Effect

Tidigare: Folksam Stabschef  ordförandekansli,  Chef  strategisk  styrning, Chef GRC (Governance, Risk, Compliance), Chefcontroller

Mikael von Krassow
Omval

Född: 1963

Inträde i valberedningen: 2022
Ort: Munka Ljungby, Skåne Utbildning:  Samhällsvetarlinjen Lunds universitet.
Andra uppdrag:  2:e vice ordförande Beredning Hållbarhet och ledamot i Nämnden för omsorg och stöd Ängelholms kommun
Tidigare:  Ledamot i OK valberedningskommitté, Coop Medlem Syd och 1:e vice ordförande Beredning Samhällsbyggnad Ängelholms kommun. Sammankallande OK-råd Norra Skåne.

Magdalena Nour
Nyval

Född: 1971

Ort: Skanör

Utbildning: Magisterexamen i statsvetenskap och media- och kommunikation, kandidatexamen i arabiska, franska och Mellanösternkunskap samt ekonomiutbildning från EFL, Lunds universitet och sälj- och ledarskapsutbildningar på IMD, Hyper Island och Anna Lindh Academy mm. 

Arbete: Senior Advisor Sustainable Transformation / Hållbarhetsstrateg

Tidigare erfarenhet och uppdrag: 

De första delen av mitt arbetsliv handlade om bemanning, rekrytering, försäljning och strategisk kompetensförsörjning i världens största HR-partner, Adecco.  Sedan 7 år tillbaka är det hållbar utveckling i alla dess former som fyller mitt arbetsliv, med speciellt fokus på social och ekonomisk hållbarhet. Som föreningsmänniska har jag bl a varit styrelseledamot i lokala Rädda Barnen, CSR Skåne och aktiv i Mentor Sverige, men också varit ungdomstränare och domare. Sedan 6 år tillbaka har jag politiska uppdrag i både kommunala och regionala styrelser och nämnder.