Förslag till Styrelse 2018-19

Förslag till ny styrelse 2019/2020

Nedan presenteras föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse 2019/2020. Den 28 maj har OK ekonomisk förening föreningsstämma och då väljer de 121 ägarombuden styrelse för ett år framåt.
Om processen
Fram till den 1 januari har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande valberedning. Det har resulterat i det förslag som presenteras här nedan.
Om föreningsstämmans valberedning
Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater då en ny styrelse ska utses. Detta görs årligen. De föreslår också ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar.
Jimmy Jansson
Jimmy Jansson
Ordförande (omval)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling , Mälardalsrådet och
Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson
Ledamot (Omval)

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets AB, Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg AB. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB.

Roger Bolander
Roger Bolander
Ledamot (omval)

Född: 1958
Inträde i styrelsen: 2016
Erfarenhet och uppdrag:  Tidigare bland annat General Manager för Sony Ericsson i Norden, Östeuropa, Ryssland och Turkiet samt försäljningschef på Coca-Cola Company och sverigechef på Walt Disney Company. 
 

Sten-Åke Karlsson
Sten-Åke Karlsson
Ledamot (Omval)

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag:  Ordförande i HV71 och Huskvarna Folkets Park samt vice ordförande Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen ekonomisk förening och ledamot i Folksam sak samt ordförande i Folksams saks revisionsutskott.

Tomas Norderheim
Tomas Norderheim
Ledamot (Omval)

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Åsa Holmander
Åsa Holmander
Ledamot (Omval)

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och ledamot i HSB Brf Sundsterrassens styrelse. Tidigare verksam inom branscherna IT-,energi-, och telekom. Har bland annat haft roller som marknadschef, försäljningschef, vd och konsultchef. 

Yvonne Nygårds
Yvonne Nygårds
Ledamot (Omval)

Född: 1968
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Andre ordförande i Fastighetsanställdas förbund och styrelseledamot i bland annat AFA Livförsäkringsbolag. Tidigare bland annat ledamot i kommunfullmäktige i Falu Kommun.