Kraftpojkarna markanläggning
Kraftpojkarna panel

Framtiden är ljus för Kraftpojkarna

1 mars i år genomfördes OKQ8:s köp av Kraftpojkarna. I och med förvärvet tar OKQ8 ännu ett tydligt steg i arbetet med att driva på utvecklingen av förnybara energikällor. Vad kommer köpet att innebära för OK:s medlemmar och vad händer på marknaden för solenergi just nu?

 

Christian Tapper, Kraftpojkarna
Christian Tapper, vd Kraftpojkarna

Vi börjar hos Mikael Bergström, direktör för bolagsstyrning på OKQ8, som säger såhär om köpet: ”Kraftpojkarnas kunderbjudande med hållbara energilösningar baserade på solkraft, energilagring samt laddinfrastruktur ligger helt i linje med både OK:s och OKQ8:s värderingar om hållbar verksamhetsutveckling. Solen kommer att bli en av våra viktigaste energikällor och OKQ8 ska bidra till att snabba på den utvecklingen.”

För att lära oss mer om Kraftpojkarnas verksamhet vänder vi oss till bolagets vd Christian Tapper, som ger oss en inblick i solenergibranschen.

”Till att börja med är det fantastiskt roligt att få vara med och bidra till OKQ8:s omställning till förnybar energi. Tillsammans med OKQ8 hoppas vi på att kunna utveckla Kraftpojkarna ännu mer och ta ytterligare några steg framåt på marknaden,” säger Christian och fortsätter  ”Ett exempel på möjligt samarbete är att utveckla laddstolpar för elbilar på alla OKQ8:s stationer. På så sätt skulle du som har en bil som går på el kunna ladda den med solenergi samtidigt som du äter en korv eller byter torkarblad.”

 

”Den svenska marknaden för solenergi växer just nu med nästan 200% per år och väntas 2019 bli nästan 400 MW i Sverige. Även marknaden för batterier och laddinfrastruktur förväntas växa minst lika mycket.

 

Vad utmärker Kraftpojkarna som bolag i solenergibranschen?

Hos traditionella grossister hittar du enbart materialet. Resten får du lösa själv. Vi är en helhetsleverantör och erbjuder förutom materialet också olika typer av mjuka värden. Våra återförsäljare har till exempel tillgång till vårt beräkningsprogram Materialkalkylatorn som hjälper dem att räkna ut mängden material till en anläggning på ett enkelt sätt. Återförsäljarna får också service- och supporthjälp före, under och efter en affär.

 

Hur har marknaden för solenergi utvecklats under de senaste åren?

Den har utvecklats på många sätt. Framförallt har kunskapen om solenergi blivit större.
När vi startade Kraftpojkarna för sju år sedan fick vi många gånger frågan om det verkligen fungerade att producera solenergi i Sverige. Idag vet alla vad en solpanel är och i stora drag hur en solcellsanläggning fungerar.

 

Vilka är de mest betydelsefulla framgångsfaktorerna för solenergibranschen?

Först och främst att solenergi och förnybar energi i sig är något som engagerar många, både företag och privatpersoner. Det spelar också roll att det enda som krävs för att investera i en solcellsanläggning är att du har ett tak att sätta panelerna på. Anläggningen är dessutom tyst och smälter in i taket så du märker knappt att den finns där, samtidigt som den producerar förnybar el åt dig.

 

Vilka är de största utmaningarna för solenergibranschen?

En väldigt stor utmaning är att klara av att hantera den effektbrist som kommer uppstå i framtiden. Vårt effektbehov ökar samtidigt som de förnyelsebara källor vi inför, exempelvis solkraft och vindkraft, är ojämna i sin energiproduktion. Solen producerar till exempel mitt på dagen när efterfrågan av effekt är som minst. Vi behöver därför hitta metoder att flytta solens energi och effekt till kvällen och morgonen när den behövs som mest. Här kommer batterier, med fokus på hur man laddar ur batterierna på ett sätt som klarar tillräckligt hög effekt, bli viktiga. Även andra tekniska lösningar såsom lastbalansering av energi, Virtual power plants samt Vehicle to grid kommer bli intressanta.
 

Hur ser ni på framtiden för solenergi?

Framtiden är ljus. Den svenska marknaden för solenergi växer just nu med nästan 200% per år och väntas 2019 bli nästan 400 MW i Sverige. Även marknaden för batterier och laddinfrastruktur förväntas växa minst lika mycket. Det kommer inte dröja länge innan ett stort antal av alla personbilar som rullar på gatorna drivs av el och marknaden för detta kommer såklart följa med. Denna potential är enorm och detsamma gäller batterier. Solenergibranschen är i ständig utveckling och ligger rätt i tiden mot målet att uppnå en fossilfri framtid. Att driva Kraftpojkarna bidrar till att nå det målet och på så sätt även till en bättre framtid för våra barn och barnbarn, avslutar Christian.