Grönt löv

Nu kan ännu fler kan tanka den fossilfria dieseln HVO100

Fossilfri diesel? Jodå, det finns. Här kan du läsa mer om förnybara Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), som gör att många dieselbilsägare kan sänka sina utsläpp med upp till 90 procent.

Den fossilfria dieseln i fråga heter Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) och tillverkas av 100 procent förnybara råvaror i form av rest- och avfallsprodukter, bland annat från livsmedelsindustrin. Genom ett nytt samarbete med det finska företaget Neste, som tillverkar drivmedlet Neste MY Förnybar diesel (HVO100), har OKQ8 tillsammans med sina samarbetspartners nu Sveriges största stationsnätverk av fossilfri diesel till företag och privatpersoner.

Vilka dieselbilar kan tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

De flesta dieselbilar kan tankas med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). I nya bilar finns beteckningen XTL angivet i tanklocket och i instruktionsboken om så är fallet. Är du osäker ska du alltid kolla med din återförsäljare.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) finns idag på 136 av OKQ8:s stationer och vid årsskiftet på hela 165 stycken. Det är ett viktigt steg på vägen att skapa förutsättningar för kunder och medlemmar att sänka sina utsläpp.