Bild
Nästa artikel
Föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse 2018/2019
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2018-03-29

Föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse 2018/2019

Den 30 maj har OK ekonomisk förening föreningsstämma och då väljer de 121 ägarombuden styrelse för ett år framåt. Föreningsstämmans valberednings förslag är:

Jimmy Jansson

Jimmy JanssonOrdförande (Omval)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Utbildning: SO-lärare
Tidigare: Ombudsman
Andra uppdrag: Kommunalråd och ordförande  för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Mälardalsrådet och Regionförbundet Sörmland. Ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling.

 

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson(Omval)

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Utbildning: Marknadsföring, Uppsala universitet, IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.
Tidigare: Försäljningschef Edsbyn skidor, försäljningschef och VD Again Confectionery AB, Vd Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB. 
Andra uppdrag: Innehar uppdrag i Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB. Styrelseledamot i Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg AB.

 

Roger Bolander

Roger Bolander(Omval)

Född: 1958
Inträde i styrelsen: 2016
Utbildning: Frans Schartau, IHM, IFL-skolan, London Business School
Tidigare: General Manager för Sony Ericsson i Norden, Östeuropa och Turkiet. Försäljningschef på Coca-Cola Company. Sverigechef på Walt Disney Company. Business Director på IFL-Handelshögskolan. Vd på Fiskars Sverige AB.

 

Tomas Norderheim

Tomas Norderheim(Omval)

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet
Tidigare: Stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef, Folksam. Ordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen. Ledamot i We Effects samt Konsumenternas försäkringsbyrå.
Andra uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB. Ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott.

 

Sten-Åke Karlsson

Sten-Åke Karlsson(Omval)

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Gymnasieekonom
Tidigare: Vd för Riksbyggen Ekonomisk förening. Ledamot i Folksam sak. Ordförande i Folksams saks revisionsutskott. Ordförande i HV71 Fastighets AB.
Andra uppdrag: Vice ordförande i Elmia AB. Ordförande i HV71. Ordförande i Huskvarna Folkets Park. 

 

Yvonne NygårdsYvonne Nygårds

(Nyval)

Född: 1968
Utbildning: 2-årigt gymnasium; fackliga grund-och vidareutbildningar; LO ombudsmannautbildning m.m. 
Tidigare: Städare ASAB/ISS Facility service: förhandlingsombudsman Fastighetsanställdas förbund Gästrikland/Dalarna/region nord; ledamot kommunfullmäktige Falu kommun; andre vice ordförande Trafik och fritid Falu kommun        
Andra uppdrag: Andre Ordförande Fastighetsanställdas Förbund; AFA Livförsäkringsaktiebolag, Styrelseledamot; Facklig Administration i Samverkan 6FAB Styrelseledamot

 

Åsa HolmanderÅsa Holmander

(nyval)

Född: 1962
Utbildning: Fil kand Ekonomi med fördjupning marknadsföring, Lunds Universitet. Universitetskurser, 45p, inom innovation och entreprenörskap, hållbar utveckling mfl. Styrelseutbildningar inom b.la. EFL och Styrelsekraft
Nuvarande arbete:  Egen företagare (managementkonsult)
Tidigare arbete: Serviceområdeschef och affärsenhetschef ONE Nordic AB, Konsultchef och Client Director CGI Sverige AB, Vd Kraftringen Service AB, Marknadschef Lunds Energi AB mfl
Andra uppdrag: Ledamot BRF Sundsterrassen

Föreningsstämmans valberedning anser att ovan föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.

Om processen

Fram till den 1 januari har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande valberedning. Det har resulterat i det förslag som presenteras här intill. Beslutet tas sedan av de 121 ägarombuden på föreningsstämman den 30 maj.

Om styrelsen

Styrelsen har som uppdrag att leda OK ekonomisk förening i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

Om föreningsstämmans valberedning

Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater då en ny styrelse ska utses. Detta görs årligen. De föreslår också ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar. Beslutet fattas sedan av ägarombuden vid föreningsstämman.

Läs mer om föreningsstämmans valberednings uppdrag.