Bild
Nästa artikel
Jimmy Jansson ny ordförande i OK ekonomisk förening
Jimmy Jansson, ny styrelseordförande i OK ekonomisk förening
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-06-01

Jimmy Jansson ny ordförande i OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förenings nya styrelseordförande heter Jimmy Jansson. Det beslutet fattades idag av föreningsstämman. Jimmy efterträder föregående styrelseordförande Ines Uusmann som tidigare meddelat att hon inte ställer upp för omval.

OK ekonomisk förening ägs av drygt 740 000 medlemmar och koncernen omsatte ca 8 miljarder 2016/2017. Detta utöver omsättningen i OK-Q8 AB, som föreningen äger till 50 procent. Jimmy Jansson har suttit som ledamot i styrelsen sedan 2010 men valdes idag om till styrelseordförande av en enig föreningsstämma.

- Jag är mycket tacksam för förtroendet. Konsumentkooperationen har en allt större roll att fylla i ett modernt och föränderligt samhälle där engagemang och värderingar är viktigt. Att dessutom vara med och utveckla OK ekonomisk förening i en spännande tid när bilismen i synnerhet och transporter i allmänhet står inför stora förändringar med ny teknik och beteendemönster känns otroligt stimulerande, säger Jimmy Jansson, styrelseordförande OK ekonomisk förening.

Jimmy är också Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun samt ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling. Han är också ledamot i styrelserna för Mälardalsrådet och Regionförbundet Sörmland.

 

Nya meriterade ledamöter

Vid stämman valdes också två nya meriterade ledamöter in till styrelsen, Tomas Norderheim, bland annat tidigare vice VD och ställföreträdande koncernchef Folksam och Sten-Åke Karlsson, tidigare VD Riksbyggen. Övriga styrelsemedlemmar som fick fortsatt förtroende av föreningsstämman är Åsa Magnusson, Katarina Nyberg-Finn, Karin Mattsson Weijber och Roger Bolander. Ingrid Berglin och Marit Landegren ingår sedan tidigare också i styrelse som arbetstagarrepresentanter.
 

Här kan du läsa mer om föreningens nyvalda styrelse.


För mer information, kontakta gärna:
Jimmy Jansson

Styrelseordförande OK ekonomisk förening
Tel:
070 - 086 65 02

Linda Wilhede
Kommunikationsansvarig OK ekonomisk förening
Tel: 076 - 775 98 94

Mail: linda.wilhede@ok.se

 

Tomas Norderheim, nyvald styrelseledamot

Tomas Norderheim

Sten-Åke Karlsson, nyvald styrelseledamot

Sten-Åke Karlsson, nyvalda styrelseledamot