Bild
Nästa artikel
Miljöcertifiering för biltvättar - en välkommen nyhet
OKQ8 marknadsledande på biltvätt
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-09-01

Miljöcertifiering för biltvättar - en välkommen nyhet

Igår lanserade branschinitiativet Hållbar biltvätt en frivillig certifiering för landets alla biltvättar. Syftet med certifieringen är att göra det lättare för bilister att ta ett miljöansvar och att få bort de miljöskadliga tvättarna som sker på garageuppfarterna.

Initiativtagare till projektet är branschföreningen Svensk Bensinhandel, som samlar servicestationer och leverantörer av biltvättsutrustning. OKQ8 Scandinavia är en av flera aktörer som varit med och grundad initiativet ”Hållbar biltvätt”, för att få fler att se miljövinsten i att tvätta på en station istället för på gatan eller i garaget. Den nya certifieringen bli frivillig för branschen, men förhoppningen är att konsumenterna i första hand väljer certifierade och miljövänliga biltvättar och på så sätt driver på utvecklingen.

Örjan Fors, kategorichef för biltvättar på OKQ8 Scandinavia, välkomnar certifieringen:

Vår erfarenhet är att miljöarbetet alltid blir mer effektivt när det blir mätbart och kan synliggöras. Det blir dessutom extra bra när vi har ett branschövergripande certifieringssystem, så att alla blir jämförbara och arbetar mot samma mål”.

Certifieringen tydliggör de krav som en acceptabel biltvätt bör hålla vad gäller reningsgrad. Branschen sätter därmed tryck på sin egen organisation att prestera optimalt och visa att man menar allvar.
 

OKQ8 är branschledande på biltvätt

OKQ8 Scandinavia är marknadsledande på biltvätt och erbjuder tre olika tvättkoncept: tvätta-själv-hallar, biltvätt och snabbtvätt. Arbetet med att informera och inspirera fler om fördelarna med att tvätta bilen på stationen jämfört med hemma pågår aktivt. Att tvätta bilen medför nämligen utsläpp av föroreningar och miljögifter. Det är inte bara schampo och lite smuts det handlar om, utan hel del tungmetaller och olja som kommer från bilen eller vägunderlaget. OKQ8:s stationerna är utrustade med flera reningssteg och renar idag utsläppen av tungmetaller och olja med 93 – 99 procent. 

Sedan några år tillbaka skänker OKQ8 Scandinavia dessutom en del av priset för biltvätt i automat (1 kr i Sverige och 50 öre i Danmark, inklusive moms) till miljö- och välgörenhetsprojektet Solvatten. Det har under 2016 bidragit till att 1 152 solvattenbehållare distribuerats och gett rent vatten till fler än 7 000 människor i Uganda. En Solvattenbehållare rymmer 10 liter vatten och kan med hjälp från solen rena upp till 30 liter vatten per dag. Inga batterier eller kemiska tillsatser behövs.


Undersökning om svenskarnas biltvättsvanor

Att det finns ett behov av att fortsätta kommunicera kring biltvätt på station och dess miljöfördelar syns tydligt i en undersökning om svenskarnas biltvättvanor som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av OKQ8 Scandinavia tidigare i år. Där framkom bland annat att trots att 70 procent av de tillfrå̊gade har uppfattningen att förorenat vatten rinner ner i grundvattnet när man tvättar hemma, så väljer ändå nästan fyra av tio att tvätta bilen hemma på uppfarten, gräsmattan eller på gatan en eller fler gå̊nger per å̊r.

Hela undersökningen om svenskarnas biltvättvanor hittar du här

Här kan du också läsa hela pressmeddelandet kring den nya certifieringen


 

Håll utkik efter det här märket på din station

Hållbar biltvätt