Bild
Nästa artikel
Nominera till föreningsstämmans valberedning innan 1 januari 2018
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-09-28

Nominera till föreningsstämmans valberedning innan 1 januari 2018

Var med och föreslå vilka som ska väljas till föreningsstämmans valberedning i OK ekonomisk 2018/2019

Varje medlem har rätt att nominera personer till föreningsstämmans valberedning. Nomineringarna ska vara OK ekonomisk förening tillhanda senast den 1 januari. 

Nomineringen sker digitalt via ett formulär på nätet. Klicka på länken här nedan för att komma till formuläret.


Skicka in din nominering här!


Om föreningsstämmans valberedning

Föreningsstämmans valberedning, eller den centrala valberedningen som den också kallas, föreslår föreningsstämmans ledamöter med kandidater då en ny styrelseledamot ska utses. Föreningsstämmans valberedning föreslår också stämman ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar för föreningsstämman.

Sammankallande i föreningsstämmans valberedning

Den som är sammankallande i föreningsstämmans valberedning leder gruppens arbete och kallar till deras möten. Den sammankallande valberedaren äger också utslagsröst i de fall valberedningen inte kan nå majoritet.

Här intill hittar du den fullständiga arbetsordningen för föreningsstämmans valberedning/beredningsutskott i OK ekonomisk förening. 


Vi vill ha din
nominering innan
den 1 januari
2018