Bild
Nästa artikel
Nominera till styrelsen innan den 1 januari 2018
Nominera till OK:s styrelse
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-09-28

Nominera till styrelsen innan den 1 januari 2018

Var med och föreslå vilka som ska väljas till OK ekonomisk förenings styrelse 2018/2019.

Varje medlem har rätt att nominera personer till styrelsen. Nomineringarna ska vara OK ekonomisk förening tillhanda senast den 1 januari. Efter detta datum och fram till föreningsstämman har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till styrelsen.


Skicka in din nominering här!


Om rollen som styrelseledamot

Styrelsen i OK ekonomisk förening har som uppdrag att leda OK i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

Det är styrelsens ansvar att föreningens verksamhet drivs affärsmässigt och fortsätter ha den stabilitet som krävs, dels för att utveckla medlemmarnas och intressen, dels för att uppfylla de lagbundna krav som gäller för ekonomiska föreningar.

Till styrelsens uppdrag hör också att utse vd samt övrig ledning för föreningen. Styrelsen ska också samarbeta med regionrådet för att ta fram beslutsunderlag eller behandla frågor av regional karaktär. Mer om styrelsens uppdrag och en beskrivning av deras arbete kan du läsa i våra stadgar.

Arbetsuppgifterna som förekommer i en styrelse kan sammanfattningsvis indelas i fyra huvudområden:

  • Styrelsens strategiskt styrande roll.
  • Styrelsens kontrollfunktion.
  • Styrelsens informationsuppgift.
  • Styrelsens ansvar för bolagets verkställande ledning

Här intill hittar du den fullständiga arbetsordningen för rollen som styrelseledamot i OK ekonomisk förening. 

Nuvarande styrelse
Dokument

Vi vill ha din
nominering innan
den 1 januari
2018