Bild
Nästa artikel
Nominera till styrelsen och föreningsstämmans valberedning
Nominera
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-11-24

Nominera till styrelsen och föreningsstämmans valberedning

Vem vill du se i några av OK ekonomisk förenings nyckelroller?

Alla medlemmar har möjlighet att nominera personer till styrelsen och föreningsstämmans valberedning digitalt via ett formulär på nätet. Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 1 januari 2018. Nu är det därför hög tid att börja fundera på vem eller vilka du vill föreslå till de olika rollerna!

Vad krävs av en bra styrelseledamot?

I styrelsens uppdrag ingår att vara strategiskt styrande, informerande, fungera som en kontrollfunktion och ansvara för bolagets verkställande ledning. I en förening och ett företag som OK där man leder både den demokratiska medlemsorganisationen och de olika verksamheterna i dotter- och intressebolagen är det viktigt med en kompetent styrelse som tillsammans besitter en bred kompetens. Några av de egenskaper som föreningsstämmans valberedning lyft ut som extra viktiga hos styrelsen som grupp är att vara lyhörd, demokratisk, öppen, hänsynsfull, tydlig och visionär.

– Att ha en god kommunikativ förmåga i kombination med att kunna omsätta framtidsspaningar och omvärldshändelser till uppdrag för föreningen att utveckla ser jag som avgörande kompetenser hos en bra styrelseledamot, säger Anders Bergérus.

Anders är sammankallande i Föreningsstämmans valberedning, vars uppgift är att ta fram ett förslag på en styrelsesammansättning för verksamhetsåret 2018/2019 till nästa föreningsstämma.

– Det finns en stor kompetens i styrelsen redan idag, men vi välkomnar alltid medlemmarnas nomineringar för att få in ytterligare förslag på kandidater. Årets styrelse har en jämn könsfördelning, men vi skulle också vilja se en större etnisk mångfald, avslutar Anders.

Vad definierar en bra valberedare?

Föreningsstämmans valberedning tar inte bara fram ett förslag på styrelse baserat på medlemmarnas nomineringar, de arbetar även aktivt under hela året för att i sina nätverk hitta intressanta personer som kan passa för uppdraget. Valberedningen träffar också den nuvarande styrelsen för att få en bild av deras arbete och ambitioner.

– Som valberedare är det viktigt att vara en människokännare med ett brett nätverk, på många sätt likt en professionell rekryterare. Du behöver också vara lite oblyg och framåt för att komma i kontakt med eventuella framtida kandidater som du tror passar för uppdraget du rekryterar till, i det här fallet OK:s styrelse, säger Britt Jansson Öhman.

Britt är en del av Valberedningskommittén vars uppgift är att uppgift är att till nästa föreningsstämma ta fram ett förslag på ledamöter till föreningsstämmans valberedning för verksamhetsåret 2018/2019.

Läs mer och skicka in din nominering

Klicka här för att läsa mer om och nominera till rollen som styrelseledamot

Klicka här för att läsa mer om och nominera till föreningsstämmans valberedning

Anders Bergérus, sammankallande i valberedningen
Anders Bergérus
Britt Jansson Öhman
Britt Jansson Öhman

Vi vill ha din
nominering innan
den 1 januari
2018