Bild
Nästa artikel
Protokoll och sammanfattning från föreningsstämman 2017
Wenner-Gren Center
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2017-06-16

Protokoll och sammanfattning från föreningsstämman 2017

OK ekonomisk förenings föreningsstämma 2017 hölls i Stockholm den 2 juni. Nu kan du ta del av det sammanställda protokollet från stämman.

Genom att ladda ner protokollet kan du ta del av samtliga beslut som fattades av föreningens ägarombud vid stämman. Bland annat röstade ägarombuden om val av styrelseordförande, styrelseledamöter, ersättningar och arvoden för förtroendevalda samt fattade beslut om återbäringen.

Du kan också ladda ner och läsa samtliga av de motioner och motionssvar som hanterades av stämman.


Sammanfattning


28 regioner blir 27

Ett av de beslut som togs var att de tidigare regionerna 4. Norra Dalarna och 5. Södra/Mellersta Dalarna slogs samman till en region, 5. Dalarna, med en gemensam regionstämma 2018. 


Motioner

Gemensamt för de motioner som beslutades om är att de alla på olika sätt handlar om att utveckla de förtroendevaldas roll för att få ut så mycket som möjligt av deras engagemang. Styrelsen kommer därför att arbeta vidare med detta under året, med utgångspunkt i motionerna. 


Förtroendevalda

Till styrelseordförande valdes:

 • Jimmy Jansson 

Läs mer om Jimmy Jansson och hans tankar kring OK


Följande ledamöter valdes för en period om 1 år som ledamöter i styrelsen:

 • Åsa Magnusson, omval
 • Roger Bolander, omval
 • Katarina Nyberg Finn, omval
 • Katarina Mattsson Weijber, omval
 • Tomas Norderheim, nyval
 • Sten-Åke Karlsson, nyval

Läs mer om styrelseledamöterna, deras erfarenhet och deras uppdrag


Till revisorer valdes:

 • Lars Backe, (förtroendevald revisor) omval
 • Torbjörn Rigemar, (förtroendevald revisor) omval
 • Thomas Forslund, KPMG (auktoriserad revisor) omval


Till revisorssuppleanter valdes:

 • Ann-Sofie Pettersson, (förtroendevald revisor) omval
 • Tomas Holm, (förtroendevald revisor) nyval
 • Marine Gesien, KPMG (auktoriserad revisor) omval


Till föreningsstämmans valberedning valdes:

 • Anders Bergérus, (sammankallande) nyval
 • Mona Modin Tjulin, nyval
 • Gunnar Nilsson, nyval
 • Ralf Sykfont, omval
 • Monica Granström, omval


Till valberedningskommittén valdes:

 • Britt Jansson Öhman, omval
 • Mikael von Krassow, nyval