Bild
Nästa artikel
Valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2018/2019
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2018-03-29

Valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2018/2019

Den 30 maj har OK ekonomisk förening föreningsstämma och då väljer de 121 ägarombuden valberedning för ett år framåt. Valberedningskommitténs förslag är:

 

Anders BergérusAnders Bergérus, Sammankallande (Omval)

Född: 1963
Ort: Tyresö, Stockholm
Utbildning: Marknadsföring, IHM Business School. Fackliga utbildningar. Gymnasieutbildning (Elektronik).
Arbete: Facklig-politisk ombudsman vid LO
Andra uppdrag: Byggnadsnämnden i Tyresö kommun
Tidigare: Socialdemokratiska partistyrelsen, ledamot i Värmlands Folkblad AB samt Hotell Frykenstrand AB

 

Mona Modin Tjulin
Foto: Sverker Berggren

Mona Modin Tjulin (Omval)

Född: 1973
Ort: Frösön, Jämtland
Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. 15 månader värnplikt A4. Universitetsstudier inom bl a Nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Pedagogik, Arbetsrätt
Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig)
Andra uppdrag: Ordförande Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun, ledamot i Länstrafiken i Jämtlands län AB samt Svensk Kollektivtrafik.
Tidigare: Ordförande Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.

 

Gunnar NilssonGunnar Nilsson (Omval)

Född: 1945
Ort: Kinna, Västergötland
Utbildning: Folkskola, Folkhögskola, Kooperativa kurser på Vår Gård
Andra uppdrag: 1:a vice ordförande i fullmäktige Marks Kommun. Revisor PRO Kinna. Regionråd sammankallande region 20 OK Ekonomisk förening.
Tidigare: Varuhuschef. Regionchef på Vårby Källa. Säljare på Spendrups.

 

Ralf SykfontRalf Sykfont (Omval)

Född: 1943
Ort: Hörby, Skåne
Utbildning: Tekniskt gymnasium. Fil kand, Lunds universitet (matematik, IT)
Arbete: Programmering, administrativt utvecklingsarbete
Andra uppdrag: Stämmosuppleant i Folksam SAK
Tidigare: Förtroendevald inom OK i drygt 35 år

 

Monica GranströmMonica Granström (Omval)

Född: 1965
Ort: Vingåker, Södermanland
Utbildning: Kemingenjör, gymnasieekonom
Arbete: Egen företagare
Andra uppdrag: Diverse politiska uppdrag
Tidigare: Produktionsingenjör, arbetsförmedlare

Om processen

Fram till den 1 januari har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande valberedning. Det har resulterat i det förslag som presenteras här intill. Beslutet tas sedan av de 121 ägarombuden på föreningsstämman den 30 maj.

Om föreningsstämmans valberedning

Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater då en ny styrelse ska utses. Detta görs årligen. De föreslår också ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar. Beslutet fattas sedan av ägarombuden vid föreningsstämman.

Läs mer om föreningsstämmans valberednings uppdrag.  

Om valberedningskommittén

Valberedningskommittén föreslår kandidater då föreningsstämmans valberedning ska utses. De föreslår också ersättningsnivåer, arvoden samt ersättningar för föreningsstämmans valberedning.