Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Helena Leufstadius, ledamot OK styrelse

"OK ska bli det självklara valet när det gäller mobilitet och hållbar utveckling”

För 1,5 år sedan röstade medlemmarna fram Helena Leufstadius som ny styrelseledamot i föreningen. Att det var viljan att fortsätta arbeta för en hållbar utveckling som fick henne att tacka ja är inte förvånande – hållbara transporter och samhällsnytta har varit i fokus under hela Helenas yrkesliv. Här delar hon med sig av sina tankar om alltifrån framtidens resande till medlemsägandet och den första tiden i styrelsen.


Hej Helena! Berätta, vad var det som lockade dig med ett styrelseuppdrag i OK ekonomisk förening?
Den röda tråden under hela mitt arbetsliv har varit samhällsnytta och hållbara transporter, och de sista åren innan min pensionering arbetade jag inom UITP i Bryssel (en internationell branschorganisation för kollektivtrafik), framför allt med EU-lagstiftningen med fokus på framtidens kollektivtrafik och drivmedel. Att få fortsätta arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i OK:s styrelse kändes som en stor möjlighet. Dessutom är OK:s värderingar, med det medlemsägda, viktiga för mig. OK är inget ”vanligt” vinstdrivande företag.


Du valdes in i styrelsen våren 2020, hur har du upplevt den här tiden?

På grund av pandemin kunde vi inte träffas fysiskt under min första tid i styrelsen, något jag verkligen har saknat och som gjort att det kanske tagit lite längre tid att komma in i verksamheten. Men nu känner jag mig mer varm i kläderna. Det är högt i tak under våra diskussioner och en bra blandning mellan nya och gamla ledamöter som tillsammans bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Och jag är grymt imponerad av allt stöd vi får från staben.   
 

Du har gedigen erfarenhet från att ha arbetat med kollektivtrafiken under många år, bland annat som vd på svensk kollektivtrafik, kollektivtrafikexpert på Sweco och som avtalschef på SJ. Vilka erfarenheter och lärdomar därifrån tycker du att du har bäst nytta av i rollen som styrelseledamot?

Det är nog bredden och kombinationen av mina erfarenheter. Efter mångårigt arbete i politiskt styrda organisationer har jag lärt mig att hela tiden vara beredd och kunna agera snabbt när vindarna vänder. Likaså har det varit värdefullt att få insikt och förståelse för de affärsmodeller som styr vinstdrivande företag. Slutligen var det 100% fokus på medlemsnyttan under mina år som ansvarig för en branschorganisation. Många av de frågor som vi diskuterat i OK:s styrelse har haft koppling till mina tidigare erfarenheter, vilket jag har haft stor nytta av.
 

Hur ser du på den omställningsresa föreningen och våra verksamheter står inför? Vilka tycker du är de största utmaningarna respektive möjligheterna?

Hela vårt samhälle står inför stora utmaningar när det gäller klimatet. De tuffa klimatutmaningarna och kraven på en snabb övergång till fossilfria bränslen kommer att innebära stora förändringar för föreningen, inte minst kopplat till vårt delägande i OKQ8. Jag tycker att vi har en bra strategi för vår förändringsresa och arbetet har påbörjats, men utvecklingen går oerhört fort och vi måste därför löpande följa upp och vara beredda på eventuella nya vägval.

När det gäller utmaningarna handlar det först och främst om OK:s medlemsnytta i denna turbulenta tid. Vi måste stå på tårna och vara lyhörda och stödja våra medlemmar på många olika sätt, till exempel i svåra val när det gäller framtidens drivmedel. Men föreningen har också många möjligheter och tillsammans med våra dotter- och intressebolag driver vi utvecklingen framåt. Det känns väldigt bra att vi ligger så långt framme genom satsningar på t ex OKQ8 GoEasy, HVO100, supersnabbladdare för elbilar, vätgasstationer med mera.


Vad tänker du om svenskarnas resvanor generellt framöver – vilka beteendeförändringar kopplat till mobilitet och resande hoppas du att vi får se de kommande åren?

Jag tror att bilen fortsatt kommer att ha en viktig plats i vårt samhälle, särskilt på landsbygden där det inte finns så många alternativ. Samtidigt hoppas jag att fler återvänder till kollektivtrafiken efter pandemin, det är nödvändigt för att vi ska kunna nå uppsatta klimatmål. Jag brukar poängtera att om fler som har möjlighet väljer att åka kollektivt så skapas mer plats på vägarna för de som verkligen måste ta egen bil. Det blir en vinn-vinn situation för alla, inklusive klimatet. En full buss motsvarar vad som annars hade varit 500 meter bilkö.

Jag är också en stark företrädare av delningsekonomin och tror inte att alla måste äga en egen bil. Nu finns det många spännande bildelningstjänster, Volvo M, Snapcar mfl, som jag tror kan locka nya målgrupper. Vi valde att sälja vår bil när vi flyttade till Stockholm eftersom den stod parkerad 95% av tiden. Nu hyr jag istället bil på OKQ8 vid behov. Det är otroligt skönt att slippa fundera på parkering och möjlighet att välja rätt bilstorlek per tillfälle.

OK är ju en kooperation och vi ägs av våra medlemmar – vilken relation hade du till kooperation innan du trädde in i styrelsen och har din syn på medlemsägande förändrats något?

Kooperationen har varit närvarande sedan barnsben. Jag kommer ihåg kvittoburken och det var lite av en högtidsdag när vi räknade alla kvitton vid köksbordet och fick följa med mamma till Konsum för återbäringen. Vi fick alltid något lite extra gott den dagen! Och när jag 1982 köpte min första bil (Folkabuss) var det självklart att bli OK-medlem. Jag tror på tanken med medlemsägda organisationer. Samtidigt har samhället förändrats, konkurrensen är stenhård och det är svårt att rekrytera nya och yngre medlemmar. Det innebär att vi måste hänga med i utvecklingen och våga tänka nytt – vilket stundtals kan vara en utmaning.
 

För några veckor sedan deltog du vid en dialogträff med våra förtroendevalda medlemmar där frågor kring bland annat medlemskap och hållbar utveckling diskuterades. Vad tar du med dig från den dagen?

Det var härligt att äntligen få träffa och diskutera viktiga frågor med så många av våra ägarombud. Jag upplevde att det fanns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna och den kooperativa idén hos våra medlemmar och vi i styrelsen fick med oss flera tips om hur medlemsnyttan kan förbättras ytterligare. Dagen gav mig energi!
 

Vi närmar oss slutet på 2021 och ett nytt år. Finns det något särskilt mål du hoppas få vara med och uppnå i föreningen?

På min önskelista står i så fall att OK ska bli det självklara valet när det gäller mobilitet och hållbar utveckling och att vi kan attrahera fler engagerade ungdomar till föreningen.  


Slutligen så är vi förstås nyfikna, vad är medlemsnytta för dig?

Medlemsnytta för mig innebär att våra medlemmar och ägare kan engagera sig, påverka och få medlemserbjudanden och känna en gemenskap baserat på en gemensam vision.