Vanliga frågor och svar om digitala val

Frågor och svar om nominering och röstning

Snart är det dags för nominering och därefter röstning av ägarombud. Fram till 1/1 kan du som medlem dessutom nominera kandidater till styrelsen, föreningsstämmans valberedning och förtroendevalda revisorer. De valen sker dock av ägarombuden på föreningsstämman. Genom att nominera och rösta kan du vara med och påverka - det sker digitalt och tar bara några minuter.

Frågor och svar om nominering av ägarombudNär kan jag nominera? 

Från och med den 9 november till och med den 1 december 2020.
 

Varför ska jag nominera? 

Vi ägs av våra medlemmar och genom att du nominerar ger du förslag på personer som ska representera dig och de andra medlemmarna. Här har du chansen att nominera den eller de personer just du tycker passar till uppdraget.
 

Vem får nominera?

Du måste vara medlem i OK ekonomisk förening och ha blivit det senast den 25 oktober 2020.
 

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera vem som helst som är medlem i OK ekonomisk förening. Det bör vara en person som är intresserad av- och som vill utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt. Kom ihåg att personen du nominerar måste vara vidtalad. 
 

Hur många personer kan jag nominera? 

Du kan nominera så många personer du vill, men du måste skicka in nomineringarna separat, en och en.
 

Var kan jag nominera?

På vår valplattform val.ok.se. Det du behöver för att nominera är antingen en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 

Kan jag nominera mig själv? 

Ja, det går utmärkt att nominera sig själv. Du kan däremot inte vara både regional valberedare och ägarombud i OK ekonomisk förening samtidigt.
 

Varför kan jag inte nominera? 

1. Du har ett extrakort som är knutet till någon annans medlemskap.
2. Du är medlem i någon annan OK-förening. 
3. Du blev medlem efter den 25 oktober 2020.
 

Vad händer med min nominering?

Din nominering skickas till regionens valberedning som har till uppgift att intervjua alla nominerade för att därefter sammanställa ett förslag som medlemmarna sedan kan rösta på.


Frågor och svar om röstning av ägarombudNär kan jag rösta?

Från och med den 15 februari till och med den 28 februari 2021.
 

Varför ska jag rösta?

Vi, OK ekonomisk förening, ägs av våra medlemmar – och våra medlemmar är det viktigaste vi har. Genom att rösta i valet väljer du vilka kandidater som ska representera medlemmarna, det vill säga vilka personer som ska bli ägarombud.


Vem får rösta?

Du måste vara medlem i OK ekonomisk förening och ha blivit medlem senast den 31 januari 2021.
 

Var kan jag rösta?

På vår valplattform val.ok.se den 15-28 februari 2021 via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Vår förhoppning är att du den 20 februari 2021 dessutom ska få möjlighet att rösta på en station i din region. De aktuella stationerna kommer i så fall att kommuniceras på OK.se framöver.


Hur många kandidater ska jag rösta på?

I valplattformen kommer det att framgå tydligt hur många ägarombud som ska väljas i den region där du valt att rösta. Du kan välja att rösta på färre antal kandidater än de som ska väljas – men inte fler.
 

Kan jag rösta på mig själv? 

Ja, det går utmärkt att rösta på sig själv.
 

Kan jag föreslå någon annan person förutom de som finns att rösta på? 

Nej, nomineringstiden för ägarombud avslutas den 1 december 2020 och därefter kan du inte föreslå någon ny person till det valet.
 

Hur många gånger kan man rösta?

Varje medlem har en röst och kan rösta en gång.


Får jag ändra mig om jag redan röstat en gång?

Nej, efter att du har lagt din röst så kan du inte ändra dig. Du kan endast rösta en gång.


Måste jag rösta i den region som jag bor?

Nej, du väljer själv vilken region du röstar i, men du kan enbart rösta i en av dem.
 

Varför kan jag inte rösta?

1.    Du har ett extrakort som är knutet till någon annans medlemskap.
2.    Du är medlem i någon annan OK-förening.
3.    Du blev medlem efter den 31 januari 2021 och har inte kommit med i röstlängden för detta val.


Vad händer om några kandidater får lika många röster?

Om två eller fler får lika många röster sker lottdragning för att utse i vilken ordning de har blivit valda.
 

Vad händer efter valet?

Rösterna räknas när valet är slutfört och publiceras därefter på www.ok.se.
 


Övriga frågor och svar


Hur blir jag medlem?

Du kan bli medlem genom att skicka ett sms till 71120, skriv OKQ8 (med stora bokstäver) följt av ditt personnummer samt e-postadress. Du kan också ansöka om att bli medlem genom formuläret du hittar här: https://www.okq8.se/medlem/finansiella-formaner/ansok/

För att kunna nominera måste du ha blivit medlem senast den 25 oktober 2020 och för att kunna rösta måste du ha blivit medlem senast den 31 januari 2021. Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 020 – 65 65 65.
 

Vad hittar jag mitt medlemsnummer?

Ditt medlemsnummer kan du hitta i ditt ränte- och saldobesked, ditt återbäringsbesked eller på ditt gröna medlemskort. Du kan också kontakta kundservice på telefon 020-65 65 65 för att ta reda på ditt medlemsnummer.