Föreningens beslutsvägar

I en förening där över 700 000 medlemmar och ägare har samma möjlighet att påverka är en väl fungerande medlemsdemokrati nödvändig. Här beskriver vi våra beslutsvägar i OK ekonomisk förening.

 

Medlemmar

Alla medlemmar har samma möjlighet att påverka genom att skriva motioner till föreningsstämman och att välja representanter på regionstämmorna. Principen är en medlem – en röst.

pil

Regionstämmor

Regionstämmorna arrangeras i maj varje år i de 27 regionerna. Här väljs förtroendevalda ägarombud och regionrådsledamöter. Regionrådets uppgift är att arrangera årets regionstämma och att ha en rådgivande funktion till styrelsen, till exempel på dialogträffar.

pil

Ägarombud

Ägarombuden deltar och tar beslut vid föreningsstämman. Även om ägarombuden väljs i regioner så är deras uppdrag att representera alla medlemmar i föreningen.

pil

Föreningsstämma

Föreningsstämman äger rum i maj/juni varje år och är högsta beslutande organ. Här beslutar ägarombuden till exempel hur stor återbäringen ska bli, vilka som ska ingå i styrelsen och vilka motioner som ska antas.

pil

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet.

pil

Vd och stab

Föreningens vd ska tillsammans med staben leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar.
 


Föreningens övriga organ