Förslag till föreningsstämmans valberedning 2019/2020

Här kan du ta del av valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2019/2020. Ägarombuden kommer att rösta om förslagen vid föreningsstämman den 28 maj.
Om processen
Fram till den 1 januari har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om föreningsstämmans valberedning
Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater då en ny styrelse ska utses. Detta görs årligen. De föreslår också föreningsstämman ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar.
Anders Bergérus
Anders Bergérus
Sammankallande (omval)

Född: 1963
Ort: Tyresö, Stockholm
Utbildning: Marknadsföring, IHM Business School. Fackliga utbildningar. Gymnasieutbildning (Elektronik).
Arbete: Facklig-politisk ombudsman vid LO
Tidigare: Socialdemokratiska partistyrelsen, ledamot i Värmlands Folkblad AB samt Hotell Frykenstrand AB

Mona Modin
Omval

Född: 1973
Ort: Frösön, Jämtland
Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. 15 månader värnplikt A4. Universitetsstudier inom bl a Nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Pedagogik, Arbetsrätt
Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig)
Andra uppdrag: Vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun, gruppledare Socialdemokraterna Östersunds kommun, ledamot i Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Tidigare: Ordförande Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.

Gunnar Nilsson
Gunnar Nilsson
Omval

Född: 1945
Ort: Kinna, Västergötland
Utbildning: Folkskola, Folkhögskola, Kooperativa kurser på Vår Gård
Andra uppdrag: 1:a vice ordförande i fullmäktige Marks Kommun. Revisor PRO Kinna. Regionråd sammankallande region 20 OK Ekonomisk förening.
Tidigare: Varuhuschef. Regionchef på Vårby Källa.

Monica Granström
Monica Granström
Omval

Född: 1965
Ort: Vingåker, Södermanland
Utbildning: Kemingenjör, gymnasieekonom
Arbete: Politiska uppdrag
Andra uppdrag: Diverse politiska uppdrag
Tidigare: Produktionsingenjör, arbetsförmedlare

Ralf Sykfont
Ralf Sykfont
Omval

Född: 1943
Ort: Hörby, Skåne
Utbildning: Tekniskt gymnasium. Fil kand, Lunds universitet (matematik, IT)
Arbete: Programmering, administrativt utvecklingsarbete
Tidigare: Förtroendevald inom OK i drygt 35 år