Bild
Nästa artikel
Vår historia är också framtiden

Vår historia är också framtiden

Här är en sammanfattande beskrivning av vår historia som organisation. De övriga kapitlen på sajten går ännu djupare in på vår historia.

OK ekonomisk förening har en historia av entreprenörskap och samhällsbyggande. Redan 1915 reagerade droskägarna i Stockholm på att tillgången till bensin i Sverige var låg och priset högt. Några få, stora internationella aktörer hade marknaden i sin hand. Droskägarna bildade en inköpsförening, den första i sitt slag i världen. Våren 1926 beslöt Sveriges yrkesbilister att starta en riksomfattande inköpsorganisation för att starkare kunna påverka pris och tillgång på olja, bensin och andra förnödenheter. Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildades och det har också fått bli OK-rörelsens födelsedag. Tio år senare, 1936, hade Sverige Europas lägsta bensinpris.

I kooperationens idé ligger att vara långsiktig.

Vi jobbar även för kommande generationer. Vår långsiktighet har gjort att vi tidigt tagit hänsyn till att jordens resurser är ändliga och att vi måste anpassa oss efter det. Genom historien kan vi se att vi varit först med en rad miljövänliga alternativ.

Man kan säga att hållbarhet ligger i våra gener.

 

1926

OK-rörelsen föds med att Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildas.             

 

1936

På tio år har IC pressat Sveriges bensinpriser till att 1936 vara Europas lägsta.

 

1945

Sveriges oljekonsumenters riksförbund (OK) bildas, med IC som en av medlemmarna.

 

1950-tal

Privatbilismen ökar explosionsartat, och det gör även IC:s medlemmar och bilisternas behov av bensinstationer.

 

1960-tal

IC och OK slås ihop till Oljekonsumenterna (OK). OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport.

De första gör-det-själv-hallarna uppfördes. Med dåtidens mått erbjöd de ett miljövänligt alternativ.

 

1970-tal

OK blir Sveriges största försäljare av bensin och miljöarbetet tar fart och OK lanserar lågblybensin.

 

1980-tal

De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. De första miljöstationerna för farligt avfall sätts upp på OK:s mark.

 

1990-tal

OK:s industridel – utvinning och raffinering av oljeprodukter – säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer.

En lågkonjunktur medför att ett antal OK-föreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas.

OK är först med att sälja blyfri bensin. Nya smörjoljor och en bilvårdsserie som baseras på nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras. 

 

2000-tal

OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder.

OKQ8 inför källsortering på servicestationerna, troligen som det första drivmedelsbolaget i världen.

Miljöbilar av hybrid- och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark, och antalet miljöbilar passerar 50 procent 2007.

OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i Sverige. Europas största etanolsta-tion, OKQ8 Globen, invigs i Stockholm. OK utbildar tankbilsförare i sparsam körning (Heavy ECO Driving).

 

2010-tal

Svanenmärkta bilvårdsprodukter lanseras på OKQ8s tvättanläggningar i Sverige.

OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark A/S.

OK satsar på hållbar mobilitet med alternativa drivmedel. OK blir delägare på 15 procent i det svenska teknikföretaget Charge Amps, som tillverkar laddlösningar för elbilar och laddhybrider.

OKQ8 satsar på hållbara servicestationer som är optimerade för att ge minsta möjliga miljöpåverkan. Stationerna har sedumtak, solceller, frikyla och bergvärme och också biltvätt med kemikaliefri rening. På stationerna säljs både konventionella och alternativa drivmedel och det finns laddstolpar för snabbladdning av elbilar. Ambitionen är att stationerna ska drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och att de ska göra av med 50 procent mindre energi än en traditionell station. 2016 finns sju hållbara servicestationer i Sverige och förhoppningen är att antalet hela tiden ska öka.

2016

OKQ8:s första drivmedelsfria butik öppnar i Stockholm. Här ska människan tankas och inte bilen. OKQ8 Sthlm Norrtull ligger i samma hus som OKQ8:s huvukontor i Norrtull, en stadsdel som växer med nya bostadsområden vilket ger butiken perfekt läge. Här finns kioskvaror, smörgåsar, sallader och dryck. Men bilarna finns ändå med, i form av hyrbilar.

 

Framtidens OK

Framtidens OKQ8 håller på att ta form. Redan nu finns hållbara mackar där solpaneler, vattenuppsamlare och sedumväxter på taket gör att anläggningarna är självförsörjande energimässigt.

OKQ8:s framtidsmack kallas servicestation och riktar sig till människor i rörelse, oavsett fordon, där både människa och fordon ska servas. Loungeliknande stationer för människor som väntar på bussen eller att elbilen laddas, service för både cyklar och bilar men varför inte också barnvagnar och rullskidor. En mötesplats för alla som vill transportera sig.