Att vara ledamot

Bli förtroendevald

Vi söker dig som vill driva OK framåt, vara delaktig och påverka!

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem och deras intressen.  I OK ekonomisk förening finns 27 regioner från norr till söder och i varje region finns ett regionråd som arbetar för vår vision, kärnvärden och affärsidé. Alla våra engagerade förtroendevalda är med och påverkar föreningen och tar OK in i framtiden.

Kanske vill du också arbeta som förtroendevald inom OK? Här nedan kan du läsa om vad som ingår i de tre olika roller som finns som förtroendevald i varje region.


Som ledamot i ett regionråd inom OK ekonomisk förening

 • Är du ambassadör för OK i alla dina nätverk
   
 • Ingår du i ett av landets 27 regionråd och deltar vid möten som sätts samman av sammankallande i just din region.
   
 • Breddar du ditt nätverk och får möjlighet till utbildning, arbetslivserfarenhet och personlig utveckling
   
 • Får du insyn i OK:s verksamhet
   
 • Tillsammans med styrelsen och de övriga ledamöterna i din region ansvarar du för att en gång om året anordna en regionstämma för föreningens medlemmar.
   
 • Deltar du vid dialogträffen för förtroendevalda en gång om året, där du träffar styrelsen och ledamöter från de övriga regionråden. Tillsammans deltar ni aktivt i workshops och får utbildning och kunskap via seminarier. Allt för att föra föreningen framåt!

Som ägarombud inom OK ekonomisk förening

 • Beslutar du över föreningens framtid och röstar i olika frågor på föreningsstämman, föreningens högst beslutande organ.
   
 • Är du referenspunkt och inspiration för styrelsen i till exempel organisatoriska frågor.
   
 • Representerar du medlemmar från hela landet – inte enbart en region.

Som regional valberedare inom OK ekonomisk förening

 • Har du en nyckelroll i vår förening och ansvarar för att sätta samman och nominera de kandidater som föreslås på regionstämman.
   

 • Där röstas de in i regionrådet och representerar våra medlemmar.
   

 • Ansvarar du för att justera ett regionråds sammansättning om det inte fungerar.
   

 • Ansvarar du för att regionråden i största möjliga mån ska spegla samhället i stort och eftersträva mångfald vad gäller kön, etnicitet, erfarenheter, trosuppfattning m.m.
   

 • Deltar du i de valberedningsträffar som arrangeras en gång om året. Här får du utbildning samt träffar andra valberedare och ni diskuterar bland annat eran roll och uppgift.


Så går det till

Vartannat år har du möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till det förtroendeuppdrag du tycker passar. Sedan får alla medlemmar möjlighet att rösta bland kandidaterna under våren. Varje medlem har en röst var och de kandidater som fått flest röster väljs. 

Besök valplattformen för att nominera och rösta