Att vara ledamot

Bli förtroendevald

Vi söker dig som vill driva OK framåt, vara delaktig och påverka!

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem och deras intressen.  I OK ekonomisk förening finns 27 regioner från norr till söder och i varje region finns ett OK-råd som arbetar för vår vision, kärnvärden och affärsidé. Alla våra engagerade förtroendevalda är med och påverkar föreningen och tar OK in i framtiden.

Kanske vill du också arbeta som förtroendevald inom OK? Här nedan kan du läsa om vad som ingår i de tre olika roller som finns som förtroendevald i varje region.


Som ägarombud

 • Beslutar du över föreningens framtid och röstar i olika frågor på föreningsstämman, föreningens högst beslutande organ.
   
 • Är du referenspunkt och inspiration för styrelsen i till exempel organisatoriska frågor.
   
 • Representerar du medlemmar från hela landet – inte enbart en region.

Som ledamot i en regions OK-råd

 • Är du ambassadör för OK i alla dina nätverk.
   
 • Ingår du i ett av landets 27 OK-råd och deltar vid möten som sätts samman av sammankallande i just din region.
   
 • Breddar du ditt nätverk och får möjlighet till utbildning, arbetslivserfarenhet och personlig utveckling.
   
 • Får du insyn i OK:s verksamhet.
   
 • Tillsammans med styrelsen och de övriga ledamöterna i din regions OK-råd ansvarar du för att en gång om året anordna ett medlemsmöte för föreningens medlemmar.
   
 • Deltar du vid dialogträffen för förtroendevalda en gång om året, där du träffar styrelsen och ledamöter från de övriga OK-råden. Tillsammans deltar ni aktivt i workshops och får utbildning och kunskap via seminarier. Allt för att föra föreningen framåt!

  Som regional valberedare

  • Är du med och ansvarar för att sätta samman och nominera de kandidater som föreslås väljas till OK-råden.
    

  • Ansvarar du för att justera ett OK-råds sammansättning om det inte fungerar.
    

  • Ansvarar du för att OK-råden i största möjliga mån ska spegla samhället i stort och eftersträva mångfald vad gäller kön, etnicitet, erfarenheter, trosuppfattning m.m.
    

  • Deltar du i de valberedningsträffar som arrangeras av OK ekonomisk förening. Här får du utbildning samt träffar andra valberedare och ni diskuterar bland annat er roll och uppgift.


  Så går det till

  Vartannat år har du möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till det förtroendeuppdrag du tycker passar. Sedan får alla medlemmar möjlighet att rösta bland kandidaterna under våren. Varje medlem har en röst var och de kandidater som fått flest röster väljs. 

  Besök valplattformen för att nominera och rösta