Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Bli förtroendevald

Vi söker dig som vill driva OK framåt, vara delaktig och påverka!

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att representera dem och deras intressen. I OK ekonomisk förening finns 24 regioner, från norr till söder, och i varje region finns ett OK-råd som arbetar för vår vision, affärsidé och värderingar. Alla våra engagerade förtroendevalda är med och påverkar föreningen och tar OK in i framtiden.

Vill du också engagera dig som förtroendevald inom OK? Här nedan kan du läsa om vad som ingår i de tre olika roller som finns för förtroendevalda i varje region. Mandatperioden för dessa tre olika uppdrag är två år. 


Som ägarombud

 • Beslutar du över föreningens framtid och röstar i olika frågor på föreningsstämman - föreningens högst beslutande organ.
   
 • Agerar du som referenspunkt och inspiration för styrelsen i till exempel organisatoriska frågor.
   
 • Representerar du medlemmar från hela landet – inte bara din region.
   
 • Ingår du i ett OK-råd för en specifik region. 

Som ledamot i en regions OK-råd

 • Är du en engagerad ambassadör för OK i alla dina nätverk.
   
 • Ingår du i ett av landets alla 24 OK-råd och deltar vid möten som sätts samman av sammankallande i just din region.
   
 • Breddar du ditt nätverk och får möjlighet till utbildning, arbetslivserfarenhet och personlig utveckling.
   
 • Får du insyn i OK:s verksamhet.
   
 • Ska ni bjuda in medlemmarna till ett medlemsmöte minst en gång om året
   
 • Deltar du vid dialogträffen för förtroendevalda en gång om året, där du träffar styrelsen och ledamöter från de övriga OK-råden. Tillsammans deltar ni aktivt i workshops och får utbildning och kunskap via seminarier. Allt för att föra föreningen framåt!

  Som regional valberedare

  • Är du med och ansvarar för att sätta samman och nominera de kandidater som föreslås väljas till OK-råden.
    

  • Ansvarar du för att justera ett OK-råds sammansättning om det inte fungerar.
    

  • Ansvarar du för att OK-råden i största möjliga mån ska spegla samhället i stort och eftersträva mångfald vad gäller kön, etnicitet, erfarenheter, trosuppfattning m.m.
    

  • Deltar du i de valberedningsträffar som arrangeras av OK ekonomisk förening. Här får du utbildning samt träffar andra valberedare och ni diskuterar bland annat er roll och uppgift.


  Så går det till

  Vartannat år har du möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till ett lämpligt förtroendeuppdrag. Därefter får alla medlemmar rösta bland kandidaterna. Varje medlem har en röst var och de kandidater som fått flest röster blir valda till uppdraget. 

  Nästa valperiod startar den 4 november, då det är dags att börja nominera nya ägarombud. Du kan både nominera någon annan eller kandidera själv. Det gör du här från om med 4/11.