Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Vad händer med min motion?

Här får du svar på vad som händer med din motion efter att du skickat in den.

1. Du skickar in motionen till OK ekonomisk förening senast den sista februari
Styrelsen behöver tid för att behandla förslaget och förbereda det inför föreningsstämman.

2. Motionen presenteras för styrelsen vid ett styrelsemöte
Vid det här mötet tar styrelsen ställning till vilka förberedelser man behöver göra inför föreningsstämman. Man tittar också på att motionen överensstämmer med föreningens stadgar och övergripande mål.
 

3. Styrelsen tar fram ett förslag till beslut som ska presenteras på föreningsstämman

4. Motionen samt styrelsen förslag till beslut, presenteras för ägarombuden senast2 veckor innan föreningsstämman
De medlemmar som är valda till ägarombud får senast 2 veckor före stämman ta del av din och andras motioner samt även styrelsens förslag till beslut, för att kunna bilda sig en uppfattning och ta beslut om man tänker rösta som styrelsen föreslår eller på ett annat sätt på föreningsstämman.
 

5. Föreningsstämman röstar
Vid föreningsstämman som hålls i maj presenterar styrelsen alla inkomna motioner för ägarombuden. Därefter röstar ägarombuden om din motion.

5a. Om föreningsstämman röstar ja
Om en majoritet av ägarombuden röstar för din motion så får styrelsen uppdraget och ansvaret att genomföra ditt förslag. 

5b. Om föreningsstämman röstar nej
Om majoriteten av ägarombuden istället röstar nej till din motion innebär det att motionen har fått avslag och förslaget drivs inte igenom.

6. Rapportering
Efter föreningsstämman skrivs ett protokoll där allt som tagits upp under stämman rapporteras, inklusive vilka motioner som man röstat om. Om du i samband med att du skickade in din motion också har lämnat din mejladress, får du ett mejl från oss som berättar att föreningsstämmans protokoll nu finns upplagt. Där kan du se sen se hur ägarombuden röstat kring just ditt förslag.