Skog OK

Resultat ägarombudsval region 1 Jämtland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest röster nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Per Göran Skog
Ordinarie ägarombud
2. Jan Ohlsson
Ordinarie ägarombud
3. Ismael Halvarsson
Ordinarie ägarombud
4. Anders Edvinsson
Ordinarie ägarombud
5. Anna-Kerstin Green
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
6. Lena Svegare
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet