Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

De sju kooperativa principerna

Precis som aktiebolag och handelsbolag har sina grundregler för hur sådana företag ska agera och uppträda på marknaden så har de ekonomiska föreningarna sina. De olika företagsformerna har en hel del gemensamt. Alla har exempelvis samma krav på affärsmässighet och lönsamhet. Men i det kooperativa företaget finns det inga huvudägare. I stället ska tre eller flera ägare ha lika stort inflytande och del i eventuellt överskott.

Mycket av det som står i de sju kooperativa principerna ligger till grund för dagens moderna CSR-frågor. De sju principerna är internationellt fastställda av Internationella Kooperativa Alliansen 1995.

1. Medlemskap

I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, etnicitet eller religion.

2. Demokrati

Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.

3. Ekonomiskt deltagande

Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.

4. Självständighet

Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.

5. Utbildning

Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.

6. Samarbete

Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.

7. Samhällshänsyn

Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till de omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.