OK ekonomisk förening

Om OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening är den största av OK-föreningarna med 710 000 medlemmar och ägare. Föreningens vd är Britt Hansson.

OKQ8

Föreningen äger 50 procent av ett av Sveriges största drivmedelsbolag OK-Q8 AB. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum International. OKQ8 har drygt 700 försäljningsställen i hela landet. Läs gärna mer om OKQ8 under våra verksamheter eller genom att klicka här.
 

Övriga verksamheter

OK ekonomisk förening äger dessutom en mängd bolag med bilförsäljning, förlagsverksamhet (motortidningar), förnyelsebar energi i form av produktion av pellets och etanol, försäljning av butiksdataprogram samt fastigheter. Mer om samtliga av våra verksamheter kan du läsa här.


Föreningens stadgar och verksamhetskod

Från och med maj 2018 har föreningen nya stadgar. Du kan ta del av och läsa stadgarna i sin helhet genom att ladda ner dem i högerspalten. I samband med föreningsstämman 2018 antog föreningen också en ny verksamhetskod. Syftet med en verksamhetskod är att förtydliga föreningens principer för ägarstyrning och öka transparensen för att höja medlemmarnas engagemang. Koden har arbetats fram av en grupp förtroendevalda med representanter från styrelse, ägarombud och stab och sedan varit ute på remiss hos samtliga ägarombud.