Vår affärsidé, vision och kärnvärden

Vår affärsidé

Att själv eller i samverkan ge god service och långsiktig ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder.

Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten.

Föreningen ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att tillgångarna och verksamheten även i framtiden kan fortsätta att ge nytta till medlemmar och kunder.


Vår vision

OK gör en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning möjlig.

OK tar ansvar för miljön och har som målsättning att vara ledande i branschen på miljöområdet. Det innebär att vi ska ha en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ, på ett ansvarsfullt sätt.

Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala frågor är angelägna och vi ställer alltid höga krav på våra leverantörer.


Våra kärnvärden

  • Vi äger tillsammans
  • Vi delar på överskottet
  • Vi leder miljöarbetet

Att äga tillsammans och dela på överskottet beskriver kärnan i den kooperativa tanken. OK:s verksamhet är gemensam och demokratisk och alla medlemmar har en röst. Det tredje kärnvärdet – Vi leder miljöarbetet – har varit med oss sedan starten. Gång på gång har OK och våra medlemmar sett möjligheter och vågat vara först med gröna initiativ, och gått från ord till handling.

Läs mer om vår hållbara historia i vårt öppna arkiv.