Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Återbäring och Ränta

Här hittar du information om OK Köpings återbäring och ränta.

 

Återbäring för 2021 års köp
Beslut om återbäringens storlek fattas under vårens OK-stämma. Styrelsen har tagit ett principbeslut om att inte föreslå någon återbäring då verksamheten redovisar ett negativt resultat.

Medlemsförmåner bensin, etanol och diesel
Bensin/EtanolDiesel

Bemannad station
Återbäring 20 öre/l 

Minipris station
Sänkt pumppris 5 öre/l


Övriga varor
För 2021 lämnas lämnas 1,0% i återbäring på inköp av övriga varor.


För att kunna dela ut återbäring krävs att det finns ett överskott från den återbäringsgrundande verksamheten. Vad som är återbäringsgrundande bestäms av föreningsstämman som är OK Köpings ekonomisk förenings högsta beslutande organ.


Räntor

Insatskonto
Enligt lag ska medlemmar i OK Köping ekonomisk förening ha en insats i sin förening. I OK Köping ekonomisk förenings stadgar har fastställts att insatsen ska vara 500 kronor. Det är emellertid inte nödvändigt att betala in denna summa vid inträdet i föreningen. För den som väljer att inte betala insatsen kontant, överförs återbäringen till insatskontot tills dess halva insatsen inbetalts. Därefter överförs hälften av ränta och återbäring till insatskontot och hälften till sparkontot intill dess insatsen till fullo betalts

På insatskontot ges för 2022 1% ränta.

Sparkonto
Återbäringen sätts automatiskt in på medlemmarnas sparkonton så snart beslutet om återbäringens storlek fattats av föreningsstämman. Om inte insatsen är till fullo inbetald, överförs hela eller delar av återbäringen till insatskontot (se ovan). För medlem som har stadgade 500 kronor på insatskontot, insätts hela återbäringsbeloppet på sparkontot.


RÄNTEINFORMATION:
Räntesatser från 2022-12-20

0,15% ränta på saldon upp till 3 000 kronor

0,4% ränta på saldon från 3 000,01 till 10 000 kronor

1,1% ränta på saldon från 10 000,01 till 100 000 kronor

1,6% ränta på saldon över 100 000 kronor

2,1% ränta på saldon över 500 000,01 kronor


När en gräns överskrids beräknas den högre räntesatsen på hela det sparade beloppet.


Lagen om insättningsgaranti
Kontohavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insätta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Mer information om föreningens verksamhet, finansiella verksamhet och användning av insatta medel, erhålls från respektive förening eller på denna webbplats.