Personal OK Köping

Organisation

Här hittar du information om vår organisation och styrelse.

Styrelsens sammansättning 2017-2018

  • Andreas Deck, Kungsör (ordförande)
  • Marcus Hallgren, Köping 
  • Johan Hallberg, Kolsva
  • Karin Wessén, Kolsva
  • Yngve Klein, Köping
  • Benny Berglöw, Eskilstuna


Suppleanter

Mikael Milovanovic, Köping

Annika Gustafsson, Köping

Revisor
Jimmy Nybom, Grant Thornton, Västerås

Valberedning
Hans-Olof Sjölund, Köping (sammankallande)
Karl-Erik Larsson, Köping
Mathias Axelsson, Köping