Organisation

I Norrbotten finns totalt 38 OKQ8-anläggningar. Den 1 november gick OK Piteå ihop med OK Norrbotten genom en fusion. Beslutet om sammanslagningen fattades i juni av en enig föreningsstämma. Genom ett återförsäljaravtal ingår även Töre Service Center i OK Norrbotten. 2016 omsatte verksamheten 1 061 mkr. Antalet anställda är omkring 200 personer.

 

Ledning

Staffan Magnusson, vd

Mikael Havo, ekonomichef 

Anneli Rosenius, distriktschef

Mikael Gustavsson, distriktschef

 

Styrelse

Ulf Nordekvist, ordförande 

Hans-Ola Bergström, vice ordförande

Annelie Vinsa, ledamot

Peter Möller, sekreterare

Kent Bodlund, ledamot

Monica Persson, LO

Kerstin Larsson, TCO

 

Revisorer

Auktoriserad revisor: Stefan Niska, Luleå.

Förtroendevalda: Stig Åkerström, Luleå och Rolf H Pelli, Haparanda.

Suppleanter: Jens Lundqvist, Luleå och Arne Larsson, Luleå.

 

Distrikt

I Norrbotten finns fjorton kommuner och varje kommun utgör ett distrikt. Varje distrikt har ett distriktsråd, som är kontaktorgan mellan medlemmarna, stationen, ledningen och styrelsen. På distriktsstämmorna, som hålls varje vår, utses distriktsrådet som består av tre till fem personer. Ordförande i distriktsrådet är även ägarombud vid föreningsstämman. 

 

Föreningsstämma

Föreningsstämman består av fjorton ägarombud, en representant från varje distrikt. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och utser bland annat styrelsen, revisorer och valberedning. Föreningsstämman fastställer föreningens resultat och balansräkning och fattar beslut om återbäringen.

 

Hur hör OK och OKQ8 ihop?

OKQ8 AB är ett av Sveriges största drivmedelsbolag med cirka 700 stationer över hela landet och erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud för både bilen och bilisten.

Men hur förhåller sig OKQ8 till OK Norrbotten och de andra OK föreningarna?

OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sju självständiga ekonomiska föreningar, där OK ekonomiska förening är den största. OK ekonomisk förening äger dessutom 50 procent av drivmedelsbolaget OKQ8 AB, där Kuwait Petroleum International äger den andra halvan.

 OK-föreningarna är:

  • OK ekonomisk förening
  • OK Köping
  • OK Norrbotten
  • OK Värmland
  • OK Västerbotten
  • OK Örnsköldsvik

 

Alla sex OK-föreningar samarbetar under varumärket OKQ8 med bland annat sortiment, marknadsföring och kort- och faktureringssystem. OK Norrbotten har inget direkt ägande i OKQ8 AB. Istället regleras samarbetet mellan OK Norrbotten och OKQ8 i ett avtal.

Huvudleverantör till OKQ8-kedjan av bilistiska produkter och hem- och fritid är Cikab (Coop Inköps AB). Dagligvaror levereras av Axfood Närlivs AB. Genom samarbetsavtal med MECA har vi tillgång till ett komplett verkstadskoncept för våra bilverkstäder. OKQ8 levererar drivmedel till OK-föreningarna.