Bra Bil

OK:s ägande i bilhandelsbolaget Bra Bil ger en värdeful insyn i bilbranschen

Bilhandel har varit en av verksamhetsgrenarna inom OK sedan 1964 och representeras i dag av Bra Bil som OK äger till 30 procent.

Bra Bil-koncernen är en auktoriserad återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia med sex anläggningar i Mälardalen och Göteborg.

Brabil.se

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 30 procent.
Omsättning och resultat
2018 omsatte bolaget 2 miljarder kronor och gjorde ett operativt resultat om 51 miljoner kronor.
Anställda
218 personer är heltidsanställda varav 17 procent är kvinnor.