Bra Bil

OK ekonomisk förening äger 30 procent i bilbolaget Bra Bil Sverige AB.

Bilhandel har varit en av verksamhetsgrenarna inom OK sedan 1964 och representeras i dag av Bra Bil som OK äger till 30 procent. Bra Bil-koncernen är en auktoriserad återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia med sex anläggningar i Mälardalen och Göteborg.

OK har i många år också drivit ett flertal helägda dotterbolag inom bilhandeln. Den verksamheten har under en längre tid dragits med betydande lönsamhetsproblem. Sommaren 2015 beslutades det därför om att avveckla de helägda bilverksamheterna. Avvecklingen genomfördes huvudsakligen under 2016 och den sista återstående delen slutfördes under verksamhetsåret 2017/18.

 

Mer om Bra Bil

OK ekonomisk förening äger bolaget till 30 procent.

2017 omsatte bolaget 2,1 miljarder kronor och gjorde ett operativt resultat om 57 miljoner kronor.

241 personer är heltidsanställda varav 18 procent är kvinnor. 

Läs mer på brabil.se