Pressmeddelande: Enat OK i Norrbotten

En enig extrastämma i OK Piteå beslutade på måndagskvällen att föreningen ska gå samman med OK Norrbotten. En fusion innebär att de två ekonomiska föreningarnas tillgångar slås ihop, inklusive alla anläggningar. Personalen behåller sina anställningar med OK Norrbotten som arbetsgivare.

- Motivet för samgåendet är att OK Piteå behöver förstärka organisationen för att kunna svara upp mot de allt högre krav som ställs på oss, både från myndigheter och från OKQ8-kedjan, säger Hans Grönlund, styrelseordförande i OK Piteå.
 

OK i Sverige består idag av sju självständiga ekonomiska föreningar. OK Piteå är en av de mindre med cirka 12 000 medlemmar, åtta anläggningar, 15 anställda och en omsättning på drygt 100 miljoner kronor. OK Norrbotten har cirka 108 000 medlemmar, 230 anställda, omsätter 1 miljard kr och är länets ledande drivmedelskedja med en marknadsandel på 44 procent. Föreningen har 29 anläggningar och finns i alla länets kommuner, varav tre anläggningar och cirka 5 000 medlemmar i Piteå kommun.
 

OK Piteå har bemannade stationer på Degeränget och i Norrfjärden, automatstationer i Långträsk, Pite Havsbad, Skuthamn, Svensbyn och centrala Piteå samt en station i gästhamnen vid Nolia. OK Norrbotten har bemannade stationer i Roknäs och Öjebyn samt en automatstation i Rosvik.

- Den ekonomiska vinsten med att driva verksamheten i en förening, i stället för två, är minskade overheadkostnader i miljonklassen, säger Staffan Magnusson, vd OK Norrbotten. De resurserna kan vi använda till att utveckla stationerna och verksamheten i Piteå, som en fortsättning på de satsningar som vi har gjort och gör i andra delar av länet. Vårt gemensamma mål är att vi genom samgåendet ska befästa OK:s marknadsposition i Piteå, att vi ska kunna utveckla stationerna och bli än mer attraktiva för Piteås bilister.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Grönlund, styrelseordförande OK Piteå 0911-14481, 070-5615700, hansgronlund@hotmail.com

Mikael Gustafsson, föreningschef OK Piteå, 070-5890483, mikael.gustavsson@pitea.ok.se

Staffan Magnusson, vd OK Norrbotten, 070-543 68 56, staffan.magnusson@norrbotten.ok.se

Ulf Nordekvist, styrelseordförande OK Norrbotten, 070-5557379, nordekvist@nordekvist-law.se

 

Staffan Magnusson, vd OK Norrbotten

Staffan Magnussoon