Skog OK

Resultat ägarombudsval region 10 Södermanland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Helena Lord
Ordinarie ägarombud
2. Leif Andersson
Ordinarie ägarombud
3. Jan-Olov Karlsson
Ordinarie Ägarombud
4. Carin Zaric
Ordinarie ägarombud
5. Peter Zunko
Ordinarie ägarombud
6. Kristina Andersson
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
7. Kristina Johansson
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
8. Inge Hjalmarsson
Ersättare 3 till föreningsstämman
9. Margareta Lenardsson
Ersättare 4 till föreningsstämman