Skog OK

Resultat ägarombudsval region 11 Nordvästra Stockholm

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
Träffa valda kandidater
I början av maj arrangeras regionstämmor i hela landet. Då har du chans att träffa de valda kandidaterna samt en av styrelsens representanter.
1. Madeleine Laurell
Ordinarie ägarombud
2. Jan-Erik Holm
Ordinarie ägarombud
3. Claes-Gunnar Bidebo
Ordinarie Ägarombud
4. Hans Erik Salomonsson
Ordinarie ägarombud
5. Bengt Schröder
Ordinarie ägarombud
6. Ouzine Kettane
Ordinarie ägarombud
7. Egil Johansson
Ordinarie ägarombud