Skog OK

Resultat ägarombudsval region 14 Stockholm

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
Träffa valda kandidater
I början av maj arrangeras regionstämmor i hela landet. Då har du chans att träffa de valda kandidaterna samt en av styrelsens representanter.
1. Peter Ankreus
Ordinarie ägarombud
2. Mats Heinerud
Ordinarie ägarombud
3. Norah Sakal
Ordinarie ägarombud
4. Liridona Sopjani
Ordinarie ägarombud
5. Catharina Rehnfeldt
Ordinarie ägarombud
6. Jonas Larsson
Ordinarie ägarombud
7. Ylva Hedman
Ordinarie ägarombud
8. Lennart Pöppel
Ordinarie ägarombud
9. Martin Prieto Beaulieu
Ordinarie ägarombud
10. Conny Mörke
Ordinarie ägarombud
11. Magnus Hunhammar
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
12. Parvin Araghi
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
13. Britt Jansson Öhman
Ersättare 3 föreningsstämman
14. Karl Neuhold
Ersättare 4 föreningsstämman
15. Roland Ivarson
Ersättare 5 till föreningsstämman