Skog OK

Resultat ägarombudsval region 15 Sydvästra Stockholm

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
Träffa valda kandidater
I början av maj arrangeras regionstämmor i hela landet. Då har du chans att träffa de valda kandidaterna samt en av styrelsens representanter.
1. Kjell Hultberg
Ordinarie ägarombud
2. Lars-Göran Liljedahl
Ordinarie ägarombud
3. Bengt-Arne Åhrberg
Ordinarie ägarombud
4. Rolf Garnej
Ordinarie ägarombud
5. Sune Johansson
Ordinarie ägarombud
6. Mattias Gåse
Ordinarie ägarombud
7. Göta Malm
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
8. Allan Harju
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
9. Maryjon Bäckström Eriksson
Ersättare 3 till föreningsstämman
10. Ingvar Hult
Ersättare 4 föreningsstämman
11. Johan Björling
Ersättare 5 till föreningsstämman
12. Bengt-Olof Ohlson
-