Skog OK

Resultat ägarombudsval region 16 Östergötland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Bengt Petersson
Ordinarie ägarombud
2. Kerstin Karlsson
Ordinarie ägarombud
3. Lennart Rangskog
Ordinarie ägarombud
4. Charles Eriksson
Ordinarie ägarombud
5. Tommy Åström
Ordinarie ägarombud
6. Bo Stigstedt
Ordinarie ägarombud
7. Michael Karsk
Ordinarie ägarombud
8. Per-Anders Sjöberg
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
9. Karl-Olov Berg
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet