Skog OK

Resultat ägarombudsval region 17 Skaraborg

Resultat ägarombudsval region 1 Jämtland
Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Kristina Berneholm
Ordinarie ägarombud
2. Rolf Andersson
Ordinarie ägarombud
3. Ingvar Holgersson
Ordinarie ägarombud
4. Martin Stenholm
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
5. Håkan Andersen
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
6. Claes-Göran Winkvist
Ersättare 3 till föreningsstämman
7. Maria Henriksson
-