Skog OK

Resultat ägarombudsval region 18 Fyrstad

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Lennart Strömvall
Ordinarie ägarombud
2. Leif Karlsson
Ordinarie ägarombud
3. Evert Magnusson
Ordinarie ägarombud
4. Lars Ove Blomryd
Ordinarie ägarombud
5. Tobias Berglund
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
6. Edith Elbing
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
7. Peter Nagler
Ersättare 3 föreningsstämman