OK skog

Resultat ägarombudsval region 19 Göteborg

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Gabriela König
Ordinarie ägarombud
2. Jan Norberg
Ordinarie ägarombud
3. Johannes Kvarnström
Ordinarie ägarombud
4. Emil Forsberg
Ordinarie ägarombud
5. Eva Kristensen
Ordinarie ägarombud
6. Linda Jansson
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
7. Vemund Ljung-Haanäs
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
8. Lars Svensson
Ersättare 3 till föreningsstämman
9. Eric Stefan Dniel Insulahn
Ersättare 4 till föreningsstämman
10. Claes-Göran Olsson
Ersättare 5 till föreningsstämman
11. Lars Erlandsson
-