OK skog

Resultat ägarombudsval region 21 Jönköping

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Maria Hörnsten Lindén
Ordinarie ägarombud
2. Gerd Möller
Ordinarie ägarombud
3. Anders Berglund
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet