Skog OK

Resultat ägarombudsval region 22 Gotland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Madeleine Eriksson
Ordinarie ägarombud
2. Boy Larsson
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
3. Per-Axel Karlsson
ledamot regionrådet