Skog OK

Resultat ägarombudsval region 25 Halland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Peter Nofors
Ordinarie ägarombud
2. Jackie Myrén
Ordinarie ägarombud
3. Sebastian Hassel
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
4. Tobias Tandrup
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet