Skog OK

Resultat ägarombudsval region 26 Norra Skåne

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Mikael von Krassow
Ordinarie ägarombud
2. Eva Rosengren Andersson
Ordinarie ägarombud
3. Inge Zweiniger
Ordinarie ägarombud
4. Paul Persson
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
5. Roland Eriksson
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet