Skog OK

Resultat ägarombudsval region 27 Blekinge

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Hans Assarsson
Ordinarie ägarombud
2. Arne Palm
Ordinarie ägarombud
3. Bengt-Christer Nilsson
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
4. Jan Nilsson
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet