Skog OK

Resultat ägarombudsval region 28 Södra Skåne

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
Träffa valda kandidater
I början av maj arrangeras regionstämmor i hela landet. Då har du chans att träffa de valda kandidaterna samt en av styrelsens representanter.
1. John Erik Wallace
Ordinarie ägarombud
2. Ingela Svensson
Ordinarie ägarombud
3. Gun-Britt Eriksson
Ordinarie ägarombud
4. Kent Nilsson
Ordinarie ägarombud
5. Sune Hylén
Ordinarie ägarombud
6. Ralf Sykfont
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
7. Thomas Lindström
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
8. Mikael Svensson
Ersättare 3 till föreningsstämman
9. Carl-Uno Frisk
Ersättare 4 till föreningsstämman
10. Mojtaba Ghafari
Ersättare nummer 5 till föreningsstämman